Global Wind Organization

Zdobądź certyfikaty GWO do pracy na turbinach wiatrowych

Global Wind Organization to globalna organizacja wiatrowa założona przez wiodące firmy z branży energii wiatrowej. W celu unifikacji wiedzy, umiejętności oraz potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu zostały opracowane ogólne wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz standardy szkoleń w branży wiatrowej.

Certyfikacja w OSO

Ośrodek OSO oferuje szkolenia GWO niezbędne dla pracy na turbinach wiatrowych. Szkolenia zgodnie z protokołem GWO mogą być realizowane wyłącznie przez ośrodki szkoleniowe posiadające certyfikację. W celu zapewnienia dostępu do aktualnych informacji dotyczących treści szkoleń dla poszczególnych techników oraz dostawców szkoleń istnieje międzynarodowa platforma GWO WINDA, dostępna online pod adresem: https://winda.globalwindsafety.org/register/. Każdy uczestnik szkolenia GWO, po utworzeniu osobistego profilu w systemie WINDA, przekazuje swój identyfikator ID WINDA organizatorowi szkolenia, aby uzupełnić dane o przeprowadzonym szkoleniu w systemie. Certyfikaty uzyskane na szkoleniach GWO są ważne przez okres 24 miesięcy. W celu utrzymania ich ważności, kursant jest zobowiązany przystąpić do szkolenia okresowego z danego modułu w ciągu dwóch miesięcy przed upływem obowiązujących uprawnień. Jeśli szkolenie nie zostanie przedłużone na czas, traci ono ważność, a uczestnik musi rozpocząć procedurę szkoleniową od nowa.

Certyfikaty GWO cieszą się uznaniem wśród pracodawców na całym świecie, stanowiąc gwarancję zapewniena ochrony w miejscu pracy

Standardy szkoleniowe

Standardy szkoleniowe GWO (Global Wind Organization) to kursy, które umożliwiają uczestnikom zrozumienie oraz minimalizację ryzyka związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa w obszarze przemysłu turbin wiatrowych. Najnowsze wersje wszystkich standardów szkoleniowych dostępne są na oficjalnej stronie GWO. Zawartość ta jest regularnie przeglądana i aktualizowana przez komitety, takie jak Training Committee (Komitet Szkoleniowy), Audit & Compliance Committee (Komitet ds. Audytu i Zgodności),

Historia powstania organizacji 

W 2009 r. najwięksi światowi producenci i operatorzy turbin wiatrowych ogłosili utworzenie jedynej struktury, która powinna regulować i standaryzować prace nad turbinami wiatrowymi – Global Wind Organization (GWO). Od tego momentu w ramach koncepcji zielonej energii pojawił się standard zapewniający bezpieczeństwo osób zaangażowanych w przemysł wiatrowy, którego głównym celem jest zminimalizowanie ilości wypadków i urazów w pracy do zera. 

Trzy lata później, w 2012 roku, GWO wydało pierwszy standard szkoleniowy dla pracy w branży energetyki wiatrowej – BST (Basic Safety Training). Certyfikacja pracowników zgodnie z tym standardem daje pewność firmom pracującym w branży energetyki wiatrowej, że pracownik posiada niezbędną i wystarczającą wiedzę do bezpiecznej pracy przy turbinach oraz odpowiednie umiejętności w zakresie obsługi, ewakuacji, ratowania ofiar czy udzielania pierwszej pomocy. Standard GWO BST składa się od czterech do pięciu modułów.

Szkolenie GWO Basic Safety Training Onshore składające się z 4 modułów jest obowiązkowym szkoleniem dla osób obsługujących turbiny wiatrowe na lądzie. 

Szkolenie GWO Basic Safety Training Offshore składające się z 5 modułów jest obowiązkowym szkoleniem dla osób obsługujących turbiny wiatrowe na morzu. :  

  • GWO (WAH) Working at Heights – praca na wysokości; 
  • GWO (FAW) Fire awareness – ochrona przeciwpożarowa; 
  • GWO (FA) First Aid – pierwsza pomoc; 
  • GWO (MH) Manual Handling – przenoszenie ładunków; 
  • GWO Sea Survival – przetrwanie na morzu; 

Udział w tych szkoleniach zapewnia pełne przygotowanie do wykonywania obowiązków zawodowych. Podczas kursu uczestnik zdobywa umiejętności reagowania na sytuacje awaryjne i nieprzewidywalne, w tym bierze udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, obsługi manualnych prac transportowych, postępowania podczas ewentualnych pożarów w turbinie, zachowania zasad bezpieczeństwa przy pracach na dużej wysokości oraz umiejętności przetrwania na morzu. 

W 2017 roku pojawił się kolejny ważny standard – GWO BTT (Basic Technical Training), który jest kontynuacją szkolenia i kolejnym krokiem w kwalifikacji pracowników związanych z wiedzą techniczną, budową i obsługą turbin wiatrowych. Standard GWO BTT obejmuje trzy moduły oraz pakiet instalacyjny, który obejmuje dwa moduły: mechaniczny oraz instalacyjny. Ukończenie tego szkolenia BTT otwiera drogę do możliwości pracy w branży energetyki wiatrowej zarówno na lądzie, jak i na morzu. 

  • Mechaniczny; 
  • Elektryczny; 
  • Hydrauliczny; 

Struktura GWO obejmuje obecnie do 11 standardów szkoleniowych w różnych wariantach modułowych, które obejmują wszystkie etapy budowy turbiny wiatrowej i późniejszej konserwacji, od korzystania z podnośników i naprawy łopat, po prostą obsługę turbiny wiatrowej. Każdy moduł dowolnego z 11 standardów jest samodzielną jednostką, dzięki czemu uczestnik szkolenia może zmieniać moduły w zależności od potrzeb operacyjnych.  

GWO WINDAMiędzynarodowy system Rejestracji  

 Oprogramowanie WINDA stanowi Ogólnoświatową Bazę Danych do Ewidencji Szkoleń w branży energetyki wiatrowej. Głównym założeniem tego narzędzia jest weryfikacja certyfikacji Organizatorów Szkoleń GWO oraz statusu szkoleniowego uczestników, którzy przeszli certyfikowane szkolenia według standardów GWO. W celu uczestnictwa w szkoleniach, osoby zainteresowane muszą zarejestrować się w systemie WINDA GWO, aby otrzymać indywidualny numer identyfikacyjny Winda ID. Ten numer posłuży do rejestracji wszystkich przeprowadzonych szkoleń oraz ustalania dat ważności certyfikatów, które zostaną spisane przez organizatora szkolenia. 

Ważne! Niektóre firmy mogą wymagać dodatkowych certyfikacji lub wewnętrznych standardów kompetencji. Certyfikaty GWO BST obowiązują przez 2 lata, po upływie tego okresu zaleca się uzupełnienie wiedzy poprzez kurs GWO BST Ref. 

Miejsce prowadzenia zajęć  

Prowadzimy szkolenia w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całego kraju. Również oferujemy szkolenia u zleceniodawcy, wraz z dojazdem do klienta.  

Na naszej stronie internetowej dostępne są wszelkie informacje odnośnie otwartych kursów. Jeżeli interesuje Państwo szkolenie zamknięte, prosimy o kontakt – nasz ośrodek, przygotuje dla Państwa spersonalizowaną ofertę. 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z naszymi kursami. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, oraz do odwiedzenia naszego Ośrodka, gdzie z przyjemnością przedstawimy ofertę, pomożemy rozwiać wątpliwości i przygotujemy wycenę szkolenia.