Postępowania powypadkowe

Ryzyko wypadków przy pracy można zmniejszyć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku. Niemniej nie można zapobiec im całościowo. Wtedy, gdy zdarzy się wypadek przy pracy, konieczne jest wszczęcie postępowania powypadkowego, którego celem jest zbadanie okoliczności wypadku, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i wdrożenie usprawnień, które będą zapobiegały występowaniu zdarzeń niepożądanych w przyszłości.

Procedura postępowania powypadkowego:

  • powiadomienie osób odpowiedzialnych i udzielenie pomocy poszkodowanym czy poszkodowanemu
  • zakwalifikowanie zdarzenia – określenie, czy wypadek ma związek z wykonywaną pracą, jest wypadkiem w drodze do pracy czy z drogi do pracy, wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy itp.
  • określenie okoliczności wystąpienia wypadku przy pracy
  • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, w tym protokołu powypadkowego i powiadomienie stosowych organów
  • wyciągnięcie wniosków ze zdarzenia i zastosowanie środków prewencyjnych

W naszym Ośrodku zapewniamy klientom pełne wsparcie w postępowaniu powypadkowym, uczestnicząc w nim, zawiadamiając stosowne organy i przygotowując dokumentację. Dzięki nam całą procedura jest jeszcze łatwiejsza w realizacji, a zaproponowane działania prewencyjne będą zapobiegały występowaniu niepożądanych zdarzeń w przyszłości. Służymy fachową pomocą, dlatego wybierając nasze usługi, masz pewność, że nawet w sytuacjach nieoczekiwanych na stanowisku pracy wszystkie procedury zostaną dochowane.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług BHP!

Przypominamy, że wtedy, gdy nastąpi wypadek przy pracy, należy bezzwłocznie poinformować naszych specjalistów.

Zobacz także: