Havarijní řízení

Riziko pracovních úrazů lze snížit dodržováním pravidel BOZP na pracovišti. Přesto jim nelze jako celku zabránit. Při vzniku pracovního úrazu je nutné zahájit úrazové řízení, jehož cílem je prověřit okolnosti úrazu, připravit příslušnou dokumentaci a provést zlepšení, která zabrání vzniku nežádoucích událostí v budoucnu.

Postup při nehodě:

  • informování odpovědných osob a poskytnutí pomoci zraněnému nebo zraněnému
  • kvalifikace události - určení, zda úraz souvisí s vykonávanou prací, jde o úraz na cestě do zaměstnání nebo ze silnice, úraz posuzovaný jako pracovní úraz apod.
  • zjišťování okolností pracovního úrazu
  • zpracování příslušné dokumentace včetně protokolu o nehodě a informování příslušných orgánů
  • vyvození závěrů z události a uplatnění preventivních opatření

V našem Centru poskytujeme klientům plnou podporu při pohavarijním řízení, účasti na něm, vyrozumění příslušných úřadů a zpracování dokumentace. Díky nám je celý postup ještě snáze realizovatelný a navržená preventivní opatření zabrání vzniku nežádoucích událostí v budoucnu. Poskytujeme odbornou pomoc, proto vybíráme naše služby, můžete si být jisti, že všechny postupy budou dodrženy i v neočekávaných situacích na pracovišti.

Doporučujeme vám využít našich služeb BOZP!

Připomínáme, že v případě pracovního úrazu byste měli neprodleně informovat naše specialisty.

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: