Recepty - první pomoc

První pomoc je právně upravena. Týkají se každého člověka, ale i zaměstnavatele, upřesňují požadavky na ně v situacích, kdy hrozí poškození zdraví nebo ztráta života.

Předpisy:

  • Zákoník práce - zákon, kterým se mění zákon ze dne 21. listopadu 2008 (Sbírka zákonů č. 223, pol. 1460), čl. 2091
  • Vyhláška ministra práce a sociální politiky ze dne 26. září 1997 o obecných ustanoveních o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (Sbírka zákonů z roku 2003, č. 169, pol. 1650, ve znění pozdějších předpisů)
  • Zákon ze dne 8. září 2006 o Státní zdravotnické záchraně
  • Zákon ze dne 6. června 1997 - trestní zákoník, čl. 26 a 162
  • Dopravní pravidla

Kdo neposkytne první pomoc člověku ve stavu bezprostředního ohrožení života nebo zdraví, hrozí podle předpisů trest odnětí svobody až na 3 roky. Zaměstnavatelé jsou povinni poskytnout zaměstnancům vhodná zařízení první pomoci - hygienická opatření, hygienické a hygienické vybavení a opatření pro neodkladnou první pomoc. Základním vybavením je lékárnička. Vybavení lékárničky závisí na pracovním profilu závodu a počtu zaměstnanců.

Dodatečně je nutné proškolit alespoň jednoho zaměstnance, který bude odpovídat za první pomoc na pracovišti. K tomu využijte kurzy, které vám poskytnou všechny klíčové informace k prezentovanému tématu.

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: