Specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Kromě inspektorů BOZP je dalším typem titulu v této specializaci specialista BOZP. Mohou jej přijmout lidé s odpovídajícím vzděláním a navíc odbornou praxí.
Níže jsou uvedeny aktuální požadavky:

  • specialista - vysokoškolské vzdělání v oboru nebo nástavbové studium, minimálně 1 rok praxe
  • vrchní specialista - vysokoškolské vzdělání v daném oboru nebo specializaci, nástavbové studium, minimálně 3 roky praxe
  • hlavní specialista - vysokoškolské vzdělání v daném studijním oboru nebo specializaci, nástavbové studium, minimálně 5 let praxe

Mezi úkoly specialisty BOZP patří mimo jiné kontrola pracovních podmínek v závodě, příprava dokumentů, jako jsou posudky pracovní riziko, příprava postupů, provádění vstupních a periodických školení, provádění poúrazových šetření, spolupráce s orgány odpovědnými za sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další v souladu se zákony a předpisy vztahujícími se k profesi.

Ve firmách, které potřebují služby specialisty BOZP, není nutné najímat člověka s odpovídající kvalifikací. Za tímto účelem lze navázat spolupráci s externími poskytovateli služeb provádějícími potřebné činnosti. Je to cenově výhodnější řešení a zároveň zajišťuje vysokou úroveň služeb na pracovišti. Při výběru správného poskytovatele služeb se vyplatí seznámit se s jeho právy, rozsahem nabízených služeb a odbornými zkušenostmi.

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: