Oprávnění G1-G2-G3 - dohled a obsluha

Obsluha a dozor při provozu zařízení, instalací a sítí

Vyhláška ministra hospodářství, práce a sociální politiky ze dne 28. dubna 2003 o podrobných pravidlech pro potvrzování kvalifikace osobami podílejícími se na provozu přístrojů, instalací a sítí definuje mj. druhy prací, pozice a přístroje. , zařízení a energetických sítí, pro jejichž provoz je vyžadována odpovídající kvalifikace.

Provádění prací na elektrických, topenářských a plynových zařízeních, instalacích a sítích lze podle předpisů rozdělit do dvou kategorií: provoz a dozor:

 • provozní stanice - zahrnují provozní, údržbářské, opravárenské, montážní, kontrolní a měřicí práce
 • pozice dozoru - jedná se o pozice zaměstnanců řídících činnost osob provádějících práce v oblasti provozu a pozice technických pracovníků dozorujících provoz zařízení, instalací a sítí

Školení G1-G2-G3 se proto liší i tematicky - můžete si vybrat kurz na pozici obsluhy nebo supervize, případně na obě.

Osoby na provozních pozicích musí mít znalosti:

 • stavební, provozní a technické podmínky pro provoz zařízení, instalací a sítí
 • návody a pravidla pro provoz zařízení, instalací a sítí
 • pravidla a podmínky pro provádění kontrolních, měřicích a montážních prací
 • zásady a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHEŇ a dovednosti první pomoci
 • návod, jak postupovat v případě poruchy, požáru nebo jiného ohrožení bezpečnosti provozu zařízení nebo ohrožení života, zdraví a životního prostředí

Osoby na provozních pozicích musí mít znalosti:

 • pravidla pro připojení zařízení a instalací k síti, pro dodávky paliv a energie a pro provoz a údržbu zařízení a instalací. zařízení, instalace a sítě
 • předpisy a pravidla chování při programování provozu zařízení, instalací a sítí s přihlédnutím k zásadám racionálního využívání paliv a energie
 • předpisy o provozu, požadavky na vedení technické a provozní dokumentace a uplatňování návodu k obsluze
 • předpisy platné pro stavbu přístrojů, instalací a sítí i normy a technické podmínky, které by měly splňovat
 • předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany, včetně požadavků na poskytování první pomoci a ochrany životního prostředí
 • pravidla chování v případě poruchy, požáru nebo jiného ohrožení bezpečnosti pohybu zařízení připojených k síti
 • principy správy napájení zařízení připojených k síti
 • pravidla a podmínky pro provádění kontrolních, měřicích a montážních prací

Pokud máte také zájem o kvalifikace G1-G2-G3, tak Varšava, Krakov, Katovice, Bielsko-Biała jsou města, kde můžete využít naše vzdělávací kurzy. Zveme vás k využití naší nabídky ve SPA!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: