Specialista na požární ochranu

Inspektoři a specialisté požární ochrany mají příslušné pravomoci k provádění činností požární ochrany v objektech, zařízeních a prostorách včetně pracovišť. Kvalifikace se získává absolvováním příslušné školy.

Požární specialista může být absolventem:

 • středisek požární výcvik
 • hasičských škol působících při vojvodském velitelství Státního hasičského sboru
 • Hlavní škola požární služby ve Varšavě
 • Aspirantské školy státního hasičského sboru v Krakově nebo v Poznani
 • Ústřední škola státního hasičského sboru v Čenstochové

Specialista požární ochrany je oprávněn vykonávat činnost požární ochrany v obcích, obcích a krajích. Jeho pravomoci jsou širší než pravomoci inspektorů.

Lidé pracující na této pozici mají kompetence v následujících oblastech:

 • mohou organizovat požární ochranu
 • znají pravidla požární ochrany
 • jsou schopni přesně rozpoznat a vyhodnotit hrozby
 • znají požární požadavky
 • znají opatření používaná při požárech a jiných nebezpečích
 • mají schopnost vytvářet vhodné organizační, formální a právní podmínky pro bezpečnost majetku a osob

Při zahájení spolupráce se specialistou ve výše uvedeném rozsahu se vyplatí seznámit se s jeho kvalifikací a zkušenostmi. Výběr naše služby, můžete si být jisti, že se vám ve vaší firmě dostane komplexní péče o požární ochranu. Zveme!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: