Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, RODO) je nařízení Evropské unie ze dne 27. dubna 2016, které vstupuje v platnost 25. května 2018. Jeho hlavním cílem je harmonizace ustanovení o ochraně osobních údajů a jejich volném pohybu v zemích EU.

Nařízení EU GDPR zavádí řadu změn, mimo jiné, týkající se správy dat, ukládání, mazání, přenosu, okamžitě informováni v případě hackerského útoku na data. Nařízení GDPR upravuje i podmínky pro ukládání správních sankcí nevyhovujícím subjektům – ty dosahují výše 20 milionů eur.

Abychom vyhověli potřebám správců údajů, naše Školicí středisko operátorů OSO Vás zve na školení v oblasti ochrany údajů. Jedná se o ucelené teoretické a praktické hodiny, které pokrývají veškerou problematiku související s GDPR.

Program obsahuje informace jako:

 • právní základ pro zpracování osobních údajů
 • základní definice v oblasti ochrany osobních údajů
 • kdo je správcem údajů a jaké jsou úkoly správce
 • kdo je postavením pověřence pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho úkoly
 • kdo je subjekt zpracovávající osobní údaje
 • obecné podmínky pro ukládání správních pokut
 • záznam činností zpracování
 • organizační struktura ochrany osobních údajů
 • podmínky pro vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • pravidla týkající se zpracování osobních údajů
 • právo na přístup subjektu údajů
 • zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

Školení v oblasti ochrany osobních údajů probíhá ve městě Varšava. V ceně školení je zahrnuto i stravování a polední přestávka.

Při výuce využíváme moderní, aktivizující výukové metody, které nám umožňují poskytovat účastníkům znalosti dostupným a efektivním způsobem.

Pokud máte také zájem o školení GDPR, kontaktujte nás pro domluvení podrobností.

Srdečně Vás zveme vybrat si naši vzdělávací nabídku v Centru školení operátorů OSO!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: