Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR, RODO) je nariadenie Európskej únie z 27. apríla 2016, ktoré nadobúda účinnosť 25. mája 2018. Jeho hlavným cieľom je zosúladiť ustanovenia o ochrane osobných údajov a ich voľnom pohybe v krajinách EÚ.

Nariadenie EÚ GDPR prináša množstvo zmien, okrem iného, týkajúcich sa správy údajov, ich uchovávania, vymazania, prenosu, okamžite informovaný v prípade hackerského útoku na údaje. Nariadenie GDPR upravuje aj podmienky ukladania správnych pokút nevyhovujúcim subjektom – tie dosahujú výšku 20 miliónov eur.

Aby sme vyhoveli potrebám prevádzkovateľov údajov, náš Školiace stredisko operátorov OSO Vás pozýva na školenie v oblasti ochrany údajov. Ide o komplexné teoretické a praktické hodiny, ktoré pokrývajú všetky problémy súvisiace s GDPR.

Program obsahuje informácie ako:

 • právny základ spracúvania osobných údajov
 • základné definície v oblasti ochrany osobných údajov
 • kto je správcom údajov a aké sú úlohy správcu
 • kto je štatútom úradníka pre ochranu údajov a aké sú jeho úlohy
 • kto je subjekt spracúvajúci osobné údaje
 • všeobecné podmienky na ukladanie správnych pokút
 • zaznamenávanie spracovateľských činností
 • organizačná štruktúra ochrany osobných údajov
 • podmienky vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov
 • právo na prístup dotknutej osoby
 • spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

Školenie v oblasti ochrany osobných údajov prebieha v meste Varšava. V cene školenia je zahrnuté aj stravovanie a obedňajšia prestávka.

Počas vyučovania využívame moderné, aktivizujúce vyučovacie metódy, ktoré nám umožňujú poskytnúť účastníkom poznatky dostupným a efektívnym spôsobom.

Ak máte záujem o školenie GDPR aj vy, kontaktujte nás a dohodneme podrobnosti.

Srdečne Vás pozývame vybrať si našu vzdelávaciu ponuku v Centre školenia operátorov OSO!

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: