Audit BOZP a požiarnej ochrany

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by mala byť prioritou v každej spoločnosti. Implementácia vhodných riešení v tejto oblasti je zameraná na zníženie rizika pracovných úrazov, chorôb z povolania a má zlepšiť komfort práce zamestnancov. Nie vždy však aplikované riešenia fungujú správne a niekedy musia byť úplne prerobené – za týmto účelom sa vykonávajú prvotné audity BOZP a dodatočne Oheň Ponúkame odborné audity BOZP a požiarnej ochrany. Sú dostupné v dvoch variantoch:

Mini ovládanie:

  • overovanie smerníc súvisiacich s predpismi BOZP na pracovisku
  • kontrolu dodržiavania týchto pokynov
  • rozhovory so zamestnancami
  • celkové hodnotenie stavu spoločnosti

Maxi ovládanie:

  • rozsah práce Maxi Control
  • pravidelné návštevy odborníkov SPA centra na pracovisku
  • poradenstvo o zmenách predpisov
  • audity nehôd

Používame overené metódy auditu. Pracujeme s normami PN-N-18001 a OHSAS 18001 a s využitím metodiky hodnotenia rizík FMEA - Failure Mode and Effect Analysis a HAZOP - Hazard and Operaability Study a ďalšie, ktoré je možné skontrolovať v záložke s popisom hodnotenia pracovné riziko.

Vyzývame každého, kto má záujem o kontrolu správnosti fungovania riešení BOZP na pracovisku, aby využil naše služby. Naši špecialisti vás zastihnú po celej krajine a postarajú sa o správnosť auditu. Po ukončení prác vystavujeme doklady o rozsahu vykonávaných činností, ako aj o účinkoch a indikáciách. Pozývame!

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: