Havarijné konanie

Riziko pracovných úrazov možno znížiť dodržiavaním pravidiel BOZP na pracovisku. Napriek tomu sa im ako celku zabrániť nedá. Pri vzniku pracovného úrazu je potrebné začať úrazové konanie zamerané na preskúmanie okolností úrazu, vypracovanie príslušnej dokumentácie a realizáciu zlepšení, ktoré zabránia vzniku nežiaducich udalostí v budúcnosti.

Postup pri nehode:

  • informovanie zodpovedných osôb a poskytnutie pomoci zranenému alebo zranenému
  • kvalifikovanie udalosti - určenie, či úraz súvisí s vykonávanou prácou, ide o úraz na ceste do práce alebo z cesty do práce, o úraz posúdený ako pracovný úraz a pod.
  • zisťovanie okolností pracovného úrazu
  • príprava príslušnej dokumentácie vrátane protokolu o nehode a informovanie príslušných orgánov
  • vyvodenie záverov z udalosti a uplatnenie preventívnych opatrení

V našom Centre poskytujeme klientom plnú podporu pri pohavarijnom konaní, účasť na ňom, vyrozumenie príslušným orgánom a vypracovanie dokumentácie. Vďaka nám je realizácia celého postupu ešte jednoduchšia a navrhnuté preventívne opatrenia zabránia vzniku nežiaducich udalostí v budúcnosti. Poskytujeme odbornú pomoc, preto si vyberáme Naše služby, máte istotu, že všetky postupy budú dodržané aj v neočakávaných situáciách na pracovisku.

Odporúčame vám využívať naše služby BOZP!

Pripomíname, že v prípade pracovného úrazu by ste mali okamžite informovať našich špecialistov.

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: