Právomoci v oblasti zdravia a bezpečnosti

Práce v oblasti BOZP vykonávajú ľudia, ktorí majú na tento účel príslušné školenia a oprávnenia. Ľudia, ktorí pracujú v profesii inšpektor resp špecialista na BOZP na tento účel musí absolvovať štúdium, štúdium alebo kurz, ako aj nadobudnúť skúsenosti s prácou na pozícii. V súčasnosti je možné vzdelanie získať v mnohých inštitúciách, a preto je výber firiem v oblasti BOZP tiež pomerne veľký.

Nevyhnutné požiadavky na prácu na pozíciách súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci:

  • inšpektor - povolanie technika BOZP
  • starší inšpektor - povolanie technika a prax aspoň 3 roky, vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo nadstavbové štúdium
  • špecialista - vysokoškolské vzdelanie alebo nadstavbové štúdium, minimálne 1 rok praxe v službe BOZP
  • starší odborník - minimálne vysokoškolské vzdelanie alebo postgraduálne štúdium, minimálne 3 roky praxe v odbore
  • hlavný odborník - vysokoškolské vzdelanie v danom študijnom odbore alebo špecializácii, nadstavbové štúdium a minimálne 5 rokov praxe v odbore

V súčasnosti nie je potrebné prijímať do spoločnosti ľudí zodpovedných za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na tento účel možno využiť externé outsourcingové služby poskytované kompetentnými spoločnosťami.

Pri výbere firmy tohto typu, ktorá má poskytovať služby BOZP, sa oplatí venovať pozornosť tomu, či jej zamestnanci majú príslušné povolenia. Pri jej výbere sa oplatí venovať pozornosť aj skúsenostiam a referenciám.

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: