Prečo sa oplatí zúčastniť sa školenia BOZP?

študentov školenia BOZP
Školenie BOZP je kurz, ktorý sa vykonáva pred povolením zamestnanca pracovať. Zahŕňa všeobecné a pracovné školenie. Jeho hlavným cieľom je informovať novozamestnaného človeka o nebezpečenstvách, ktoré môžu na danom pracovisku vzniknúť a poskytnúť mu potrebné vedomosti a zručnosti na výkon práce s prihliadnutím na bezpečnostné predpisy, ako aj zásady prvej pomoci. Zamestnávateľ je tiež zodpovedný za oboznámenie zamestnanca so spôsobmi, ktorými sa bude môcť novoprijatá osoba chrániť pred nebezpečenstvami na pracovisku a so spôsobmi, ktoré ...
Viac

Kurz montáže lešenia – oplatí sa to?

Kurz montáže lešenia môže byť skvelou voľbou pre tých, ktorí pracujú v stavebníctve. Lešenár s príslušnou kvalifikáciou môže počítať s dobrým zárobkom doma aj v zahraničí. Okrem toho je kurz montáže lešenia jedným z najkratších kurzov. Je to rýchly spôsob, ako získať kvalifikácie, ktoré sú užitočné v mnohých rôznych odvetviach. Každý, kto chce požiadať o licenciu na montáž lešenia, však musí absolvovať príslušný kurz. Čo by mal stážista vedieť pred prihlásením sa do vzdelávacieho kurzu? Aké právne predpisy upravujú lešenie? Ľudia pracujú...
Viac

Spôsoby zvárania a techniky spájania materiálov.

Zváranie je proces, pri ktorom spájame kovy alebo termoplasty tavením, teplom alebo trvalým spájaním taviteľných materiálov, z ktorých sa najčastejšie používajú: drôty, tyče, elektródy a plasty. Zváranie nachádza svoje uplatnenie v rôznych odvetviach, pretože nahrádza nevzhľadné skrutky alebo zle držiace nity. Na rozdiel od vyššie uvedeného umožňuje výrobu veľmi presných, odolných a efektívnych foriem spojovacích prvkov a tým je obrovský dopyt po špecialistoch z daného ...
Viac

Budete s nami fajčiť?

Takže pár slov o kurze kachlí a kotlov ústredného kúrenia fajčiar Keď počujete slovo „fajčiar“, ako prvé vám napadne fajčiar tabaku. V automobilovej komunite často počujete o „pálení gumy“ a keď navštívite svojho lekára, zistíte, že existuje aktívne aj pasívne fajčenie. Tento text ale nebude o žiadnom zo spomínaných fajčiarov. Dnes si predstavíme mimoriadne dôležité povolanie fajčiara kotlov a kachlí ústredného kúrenia, často zanedbané. Z textu sa dozviete nielen to, aké dôležité je povolanie fajčiara, ale krok za krokom vám ukážeme, ako môžete získať potrebné ...
Viac

Čo sú mobilné platformy?

Mobilné plošiny slúžia na bezpečný a efektívny výkon práce vo výškach. Nazývajú sa aj zdviháky alebo zdviháky. Sú alternatívou k tradičnému lešeniu. Umožňujú vám zdvíhať materiály aj pracovníkov, zariadenia a nástroje. Široké využitie týchto zariadení vyplýva z ich účinnosti, bezpečnej konštrukcie a jednoduchého ovládania. Veľký výber typov mobilných platforiem umožňuje vybrať si optimálne zariadenie pre špecifickosť danej úlohy, miesto výkonu práce, organizáciu pracovného času alebo očakávaný efekt. Je len na vás, aby ste si vybrali tú správnu platformu...
Viac

Čo sú teleskopické manipulátory?

Teleskopické nakladače sú zariadenia s veľmi širokým spektrom prevádzky, vďaka čomu nachádzajú uplatnenie nielen na stavbách či na farmách, ale aj na mnohých iných miestach. V súčasnosti by v niektorých odvetviach bolo veľmi ťažké až nemožné vykonávať prácu bez použitia teleskopických nakladačov. Je to spôsobené tým, že tieto nástroje sú dokonale prispôsobené mnohým činnostiam. Prevažná väčšina firiem sa rozhoduje pre nákup teleskopických nakladačov pre vlastnú potrebu, čo uľahčuje každodenný výkon dopravných a stavebných činností. Správna prevádzka nabíjačiek v...
Viac

HDS žeriavy

Mobilné žeriavy, inak známe aj ako prekladacie alebo hydraulické autožeriavy (HDS), sú na trhu už dlho, no do povedomia ľudí sa dostali až v posledných rokoch. Patria do skupiny žeriavov a sú to zariadenia slúžiace na vykladanie a nakladanie rôznych druhov tovaru. Na rozdiel od iných žeriavov sa vďaka svojej kompaktnej konštrukcii dostanú takmer na každé miesto. Tieto stroje sa používajú v dopravnom a stavebnom priemysle. Majú mechanický pohon, ktorý pozostáva z otočného stĺpika na základni, ako aj výložníkového systému ...
Viac

Čo sú to žeriavy HDS?

Žeriavy HDS sú zariadenia na manipuláciu s materiálom namontované na podvozku vozidla, používané na nakladanie a vykladanie tovaru. Tento stroj je určený na premiestňovanie ťažkých bremien, ako aj veľkých jednotlivých prvkov. Je použiteľný pri rekonštrukčných a stavebných prácach. Žeriav HDS je poháňaný hydraulickým čerpadlom poháňaným motorom vozidla. Pracovnú časť tvorí rameno podopreté rámom žeriavu, ktoré môže siahať až do niekoľkých metrov. Keď uvažujeme o práci na žeriavoch HDS, musíme pamätať na to, že máme potrebnú kvalifikáciu vydanú Úradom ...
Viac

Typy stavebných žeriavov a ich použitie

Neustály rozvoj miest a zväčšujúce sa celkové rozmery budov sa odrážajú na stavenisku, kde je stavebný žeriav povinným riešením pri výstavbe mrakodrapov. Hoci sa líšia nosnosťou, pohyblivosťou a jednotlivými komponentmi v závislosti od modelu, ich hlavnou úlohou je vertikálne prepravovať ľudí a stavebný materiál. Bezpečnostné pravidlá sa tiež nelíšia od noriem bez ohľadu na typ použitého zariadenia. Pomocou vyššie uvedených charakteristík ich môžeme rozlíšiť na osobno-nákladný žeriav (nákladná ...
Viac

Zváranie - čo to je a aké sú metódy?

Zváranie nie je pre väčšinu ľudí každodennou činnosťou. Určite o tom už počuli, ale pamätajú si presne, čo sa stane, keď sa niečo zvarí? Ide o skladanie častí dohromady. Aby ste to pochopili, musíte začať s niečím jednoduchším od nuly. Najprv najbežnejšia lepiaca tyčinka - pár zlotých v najlepšom obchode, otvorte zástrčku, chyťte tyčinku rukou, namažte dva listy, spojte ich, lepidlo zaschne, listy sa spoja. Každý to vie. Tento princíp prepojenia sa zachováva aj v ďalších fázach vývoja. Ľudia ktorí ...
Viac