Posudzovanie pozícií pre ľudí so zdravotným postihnutím

Zamestnávanie zdravotne postihnutého si vyžaduje primeranú prípravu pracoviska – pracovné prostredie zdravotne postihnutého by malo zodpovedať jeho potrebám a byť k nemu priateľské. V našom SPA centre vám vieme pomôcť pri vytváraní takejto pozície pre nového zamestnanca Národné a európske predpisy vyžadujú, aby ste zamestnancovi zabezpečili bezpečné pracovné podmienky. Je potrebné vypracovať posudok o pracovisku osoby so zdravotným postihnutím. Ide o postup komplexnej analýzy pracoviska a naznačenie spôsobov na zlepšenie BOZP a komfortu práce zdravotne postihnutej osoby.

Pracovné hodnotenie osoby so zdravotným postihnutím zahŕňa okrem iného činnosti ako:

  • kontrola, či je práca rizikovým faktorom a či ju postihnutý zvládne bez prekážok a rizík pre kolegov
  • stanovenie pracovných podmienok a nebezpečenstiev na danom pracovisku
  • určenie optimálneho systému a pracovného času
  • zadávanie úloh, ich frekvencia a čas pre zdravotne postihnutého zamestnanca
  • termín pracovné riziko na danú prácu
  • uvedenie potrebného vybavenia pre prácu vrátane vhodného vybavenia, materiálu, sociálnych a hygienických zariadení

Naši špecialisti vycestujú do vašej firmy a vykonajú všetky potrebné činnosti na určenie požiadaviek na pozíciu pre zdravotne postihnutú osobu. Službu sme schopní zabezpečiť v rámci celej SR s prístupom. Ak máte otázky týkajúce sa našich služieb ochrany zdravia a bezpečnosti, prosím volajte alebo e-mailujte - odpovieme čo najskôr!

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: