Kurz na pracovné plošiny a nožnicové zdvíhacie plošiny s certifikátom oprávňujúcim pracovať v zahraničí

Košový zdvihák (výložný zdvihák), nožnicový zdvihák - manipulačné zariadenie pod technickým dozoromToto kurz vytvorený pre potreby ľudí, ktorí plánujú vycestovať za prácou operátora mobilných platforiem do zahraničia. Končí sa skúškou, po ktorej získavate certifikát oprávňujúci pracovať na súši a na mori vo vybraných krajinách Európy. Učebné osnovy boli starostlivo pripravené našimi skúsenými lektormi a sú založené na odporúčaniach medzinárodnej organizácie OMHEC, ako aj normách ISO: MEWP 18878. Pozývame vás na naše kurzy vo Varšave. Teoretickú časť je možné absolvovať aj diaľkovo formou e-learningu.

Kto môže absolvovať kurz

Školenie bolo vytvorené ako pre ľudí, ktorí už v profesii operátor pracujú, ale majú len poľskú kvalifikáciu, tak aj pre tých bez praxe. V závislosti od pokročilosti sa študenti naučia všetku problematiku potrebnú na zloženie skúšky alebo len jej vybranú časť.

Základnými požiadavkami na účastníkov sú: základné vzdelanie alebo vyššie, vek minimálne 18 rokov a lekárske potvrdenie/prehlásenie o neprítomnosti zdravotných kontraindikácií.

Rozvrh

Naši inštruktori poskytujú účastníkom znalosti v nasledujúcich oblastiach:

  • Typy mobilných platforiem a ich využitie
  • Konštrukcia zdvíhacích pracovných plošín a nožníc (v medzinárodnej nomenklatúre: výložníkové plošiny, nožnicové plošiny)
  • Bezpečnostné pravidlá pre prevádzku zariadení
  • Postup v prípade nehôd
  • Záväzné predpisy BOZP a iné predpisy súvisiace s prevádzkou výťahov

Teoretická časť - prednáška je doplnená o praktickú časť, realizovanú na manévrovacom dvore s využitím prístrojov zo základne Centra.

Skúška a kvalifikácia

Po skončení vyučovania sa pre účastníkov organizuje záverečná skúška. Vykonávajú ho akreditovaní lektori, pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Tí, ktorí absolvujú obe časti, dostanú špeciálny certifikát v elektronickej podobe (stiahnuteľný do niekoľkých týždňov od skúšky).

Certifikát je platný 5 rokov a oprávňuje pracovať na súši a na mori (vrtné súpravy) v krajinách skupiny OMHEC: Veľká Británia, Dánsko, Švédsko a Nórsko.

Viac informácií o organizačných podrobnostiach nájdete na z často kladené otázky alebo kontaktovať e-mailom/telefonicky.

Prevádzkovatelia zdvíhacích pracovných plošín a nožnicových zdvíhacích zariadení (ramenné zdvíhacie plošiny, nožnicové zdvíhacie plošiny) musia mať povolenie na prácu v zahraničí

5/5 - (6)
ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: