Kurz na pracovné plošiny a nožnicové zdvíhacie plošiny s certifikátom oprávňujúcim pracovať v zahraničí

Košový zdvihák (výložný zdvihák), nožnicový zdvihák - manipulačné zariadenie pod technickým dozoromIde o kurz určený pre potreby ľudí, ktorí plánujú vycestovať za prácou operátora mobilných platforiem do zahraničia. Končí sa skúškou, po ktorej získavate certifikát oprávňujúci pracovať na súši a na mori vo vybraných krajinách Európy. Program kurzu bol starostlivo pripravený našimi skúsenými lektormi a vychádza z odporúčaní medzinárodnej organizácie OMHEC, ako aj noriem ISO: MEWP 18878. Pozývame vás na naše kurzy vo Varšave. Teoretickú časť je možné absolvovať aj diaľkovo formou e-learningu.

Kto môže absolvovať kurz

Školenie bolo vytvorené ako pre ľudí, ktorí už v profesii operátor pracujú, ale majú len poľskú kvalifikáciu, tak aj pre tých bez praxe. V závislosti od pokročilosti sa študenti naučia všetku problematiku potrebnú na zloženie skúšky alebo len jej vybranú časť.

Základnými požiadavkami na účastníkov sú: základné vzdelanie alebo vyššie, vek minimálne 18 rokov a lekárske potvrdenie/prehlásenie o neprítomnosti zdravotných kontraindikácií.

Rozvrh

Naši inštruktori poskytujú účastníkom znalosti v nasledujúcich oblastiach:

  • Typy mobilných platforiem a ich využitie
  • Konštrukcia zdvíhacích pracovných plošín a nožníc (v medzinárodnej nomenklatúre: výložníkové plošiny, nožnicové plošiny)
  • Bezpečnostné pravidlá pre prevádzku zariadení
  • Postup v prípade nehôd
  • Záväzné predpisy BOZP a iné predpisy súvisiace s prevádzkou výťahov

Teoretická časť - prednáška je doplnená o praktickú časť, realizovanú na manévrovacom dvore s využitím prístrojov zo základne Centra.

Skúška a kvalifikácia

Po skončení vyučovania sa pre účastníkov organizuje záverečná skúška. Vykonávajú ho akreditovaní lektori, pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Tí, ktorí absolvujú obe časti, dostanú špeciálny certifikát v elektronickej podobe (stiahnuteľný do niekoľkých týždňov od skúšky).

Certifikát je platný 5 rokov a oprávňuje pracovať na súši a na mori (vrtné súpravy) v krajinách skupiny OMHEC: Veľká Británia, Dánsko, Švédsko a Nórsko.

Viac informácií o organizačných podrobnostiach nájdete na z často kladené otázky alebo na e-mailový/telefonický kontakt.

Prevádzkovatelia zdvíhacích pracovných plošín a nožnicových zdvíhacích zariadení (ramenné zdvíhacie plošiny, nožnicové zdvíhacie plošiny) musia mať povolenie na prácu v zahraničí

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: