Kurz pro zvedací plošiny a nůžkové zvedací plošiny s certifikátem opravňujícím k práci v zahraničí

Košový zvedák (výložník), nůžkový zvedák - manipulační zařízení pod technickým dozoremJde o kurz určený pro potřeby lidí, kteří plánují vycestovat za prací operátora mobilních platforem do zahraničí. Je zakončen zkouškou, po jejímž absolvování získáte certifikát opravňující k práci na souši i na moři ve vybraných evropských zemích. Program kurzu byl pečlivě připraven našimi zkušenými lektory a je založen na doporučeních mezinárodní organizace OMHEC a také na normách ISO: MEWP 18878. Zveme vás na naše kurzy ve Varšavě. Teoretickou část je možné absolvovat i dálkově formou e-learningu.

Kdo může kurz absolvovat

Školení bylo vytvořeno jak pro lidi, kteří již v profesi operátora pracují, ale mají pouze polskou kvalifikaci, tak i pro ty bez praxe. V závislosti na pokročilosti se studenti naučí veškerou problematiku potřebnou ke složení zkoušky nebo jen její vybranou část.

Základními požadavky na účastníky jsou: základní vzdělání a vyšší, věk minimálně 18 let a lékařský průkaz / prohlášení o neexistenci zdravotních kontraindikací.

Plán

Naši instruktoři poskytují účastníkům znalosti v následujících oblastech:

  • Typy mobilních platforem a jejich použití
  • Konstrukce zvedacích pracovních plošin a nůžek (v mezinárodní nomenklatuře: výložníkové plošiny, nůžkové plošiny)
  • Bezpečnostní pravidla pro provoz zařízení
  • Postup v případě nehod
  • Závazné předpisy BOZP a další předpisy související s provozem výtahů

Teoretická část - přednáška je doplněna praktickou částí, konanou na manévrovacím dvoře s využitím přístrojů ze základny Centra.

Zkouška a kvalifikace

Po ukončení výuky je pro účastníky uspořádána závěrečná zkouška. Je prováděna akreditovanými lektory, skládá se z teoretické a praktické části. Ti, kteří absolvují obě části, obdrží speciální certifikát v elektronické podobě (ke stažení do několika týdnů od zkoušky).

Certifikát je platný 5 let a opravňuje k práci na souši i na moři (vrtné plošiny) v zemích skupiny OMHEC: Velká Británie, Dánsko, Švédsko a Norsko.

Pro více informací o organizačních detailech navštivte prosím z Často kladené otázky nebo na e-mailový/telefonní kontakt.

Obsluha zvedacích pracovních plošin a nůžkových zvedacích plošin (výložníkových zvedáků, nůžkových zvedáků) musí mít povolení k práci v zahraničí

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: