Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Zaměstnavatelé jsou povinni dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tyto předpisy uvádějí, co by se mělo udělat pro snížení rizika pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných nebezpečí na pracovišti. Nedodržování předpisů BOZP vystavuje jak zaměstnavatele, tak zaměstnance, a proto je tak důležité požadavky v tomto ohledu splnit.

Mezi povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP patří mimo jiné:

 • zajištění řádné ochrany zdraví a života svých zaměstnanců
 • organizace práce v souladu s ustanoveními BOZP
 • reagovat na potřeby zaměstnanců
 • prevence nemocí z povolání a pracovních úrazů
 • provádění rozhodnutí, příkazů a příkazů dozorových orgánů
 • počáteční a pravidelné školení BOZP i OHEŇ
 • poskytování údajů týkajících se zaměstnanců pracovní riziko a rizik na pracovišti
 • představování zaměstnancům činnosti související se snižováním a odstraňováním nebezpečí na pracovišti
 • jmenování zaměstnanců odpovědných za provádění hašení požárů, první pomoci a evakuačních činností
 • dodání osobních ochranných pracovních prostředků
 • správné vybavení pracovních stanic
 • péče o technický stav strojů

Specialisté pracující v této oblasti mohou firmám pomoci splnit požadavky BOZP. Není nutné najímat vlastní specialisty, můžete využít služeb outsourcingu - externí poskytované za atraktivnější ceny.

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: