Protipožární pravomoci

Chcete-li pracovat na pozicích souvisejících s požární službou, musíte získat odpovídající kvalifikaci. Jsou udělovány jako výsledek absolvování kurzů a studií. Společnosti, které nabízejí služby OHEŇ, by měl mít v tomto ohledu náležité pravomoci.

Hasičskou kvalifikaci můžete získat absolvováním hasičské školy – takových zařízení je v Polsku několik. Jedná se o Hlavní školu požární služby ve Varšavě, Školu aspirantů státní požární služby v Krakově nebo Poznani nebo Ústřední školu státní požární služby v Čenstochové. Absolvováním příslušného studia v těchto institucích a složením zkoušky se uděluje titul požární inženýr nebo požární technik.

Druhou možností získání kvalifikace požární ochrany je využití kurzů v požárních školách a školicích střediscích působících při Zemském ředitelství HZS ČR. Kurzy udělují titul specialista požární ochrany nebo inspektor požární ochrany.

Platnost získaných kvalifikací je 5 let. Po uplynutí této doby je nutné aktualizovat znalosti účastí na příslušném školení.

V závislosti na dokončených školách se liší práva na požární ochranu a rozsah činností, které lze vykonávat. Požární inspektor má nižší pravomoci než specialista požární ochrany - první z nich je oprávněn vykonávat činnosti týkající se pouze konkrétních objektů, objektů a prostor, druhý zase může působit i ve vojvodství.

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: