Brandskyddsbefogenheter

För att arbeta i befattningar relaterade till brandförsvaret behöver du ha lämpliga kvalifikationer. De delas ut som ett resultat av genomförda kurser och studier. Företag som erbjuder service Brand, bör ha lämpliga befogenheter i detta avseende.

Du kan få brandbekämpningskvalifikationer efter examen från en brandskola - det finns flera sådana institutioner i Polen. Dessa är den centrala skolan för brandförsvar i Warszawa, den statliga brandkårens skola för aspiranter i Kraków eller Poznań, eller den statliga brandkårens centralskola i Częstochowa. Genomförande av relevanta studier vid dessa institutioner och godkänt prov ger titeln brandingenjör eller brandtekniker.

Det andra sättet att erhålla brandskyddskvalifikationer är att använda de kurser som finns i brandskolor och utbildningscenter som är verksamma vid provinshögkvarteret för statens brandförsvar. Kurser ger titeln brandskyddsspecialist eller brandskyddsinspektör.

Giltigheten för de erhållna kvalifikationerna är 5 år. Efter denna period är det nödvändigt att uppdatera kunskaperna genom att delta i lämplig utbildning.

Beroende på färdigställda skolor varierar rätten till brandskydd och omfattningen av aktiviteter som kan utföras. Brandinspektör har lägre befogenheter än en brandskyddsspecialist - den första av dem har behörighet att utföra aktiviteter som endast avser specifika anläggningar, byggnader och områden, den andra kan i sin tur också verka i vojvodskapet.

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: