Bedömning av psykosociala risker

Psykosociala risker på arbetsplatsen orsakar inte bara stress utan ökar också risken för frånvaro, arbetsrelaterade olyckor och arbetssjukdomar. Därför är ett viktigt inslag i Hälsa och säkerhet För närvarande är den mest använda standarden för detta ändamål den utländska standarden BSI-PAS 1010:2011: Guidance on the management of psychosocial risks in the workplace (en standard som utvecklats och godkänts av bland annat Europeiska arbetsmiljöbyrån, Finlands institut för företagshälsovård, WHO, The Manufacturer's Organisation, iMS Risk Solutions, Health and Safety Executive , Europeiska fackföreningsrörelsen, Centralinstitutet för arbetarskydd och andra institutioner), och WHO:s rekommendationer används också: Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An overview 2010.

Vid bestämning av psykosociala risker på arbetsplatsen måste följande faktorer beaktas:

  • arbetskrav - arbetstakt och tid, antal tilldelade uppgifter, deras frekvens, fysiska och psykiska förutsättningar
  • medarbetarrelationer på arbetsplatsen
  • sociala relationer och organisationskultur på arbetsplatsen
  • anställdas kontrollmetoder
  • arbetstagarens roll på arbetsplatsen

Alla som är intresserade av att använda våra arbetsmiljötjänster, inklusive arbetsvärdering, är välkomna att använda tjänsten. Tack vare det kan du få detaljerad information om hot och implementera lösningar som förhindrar att de uppstår. Vi bjuder in!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: