Bedömning av psykosociala risker

Psykosociala risker på arbetsplatsen orsakar inte bara stress, utan ökar också risken för anställdas frånvaro, olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Därför är en av de viktiga delarna inom området för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen bedömningen av psykosociala risker. För närvarande är den utländska standarden BSI-PAS 1010: 2011: Vägledning om hantering av psykosociala risker på arbetsplatsen (det är en standard utvecklad och accepteras bland annat av Europeiska arbetsmiljöbyrån, Finlands arbetshälsoinstitut, WHO, Tillverkarorganisationen, iMS Risk Solutions, Health and Safety Executive, European Trade Union Confederation, Central Institute for Labour Protection och andra institutioner ), och tillämpar även WHO:s rekommendationer: Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An overview 2010.

Vid bestämning av psykosociala risker på arbetsplatsen måste följande faktorer beaktas:

  • arbetskrav - arbetstakt och tid, antal tilldelade uppgifter, deras frekvens, fysiska och psykiska förutsättningar
  • medarbetarrelationer på arbetsplatsen
  • sociala relationer och organisationskultur på arbetsplatsen
  • anställdas kontrollmetoder
  • arbetstagarens roll på arbetsplatsen

Alla som är intresserade av att använda våra arbetsmiljötjänster, inklusive arbetsvärdering, är välkomna att använda tjänsten. Tack vare det kan du få detaljerad information om hot och implementera lösningar som förhindrar att de uppstår. Vi bjuder in!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: