Byggmaskiner - yrkesutbildning

profesjonalna kadra

Kurs obsługi maszyn budowlanych

Ośrodek Szkolenia Operatorów (OSO) oferuje Państwu kurs na obsługę walca drogowego, koparki oraz montażu i demontażu rusztowań. Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem uprawnień do pełnienia zawodu operatora skorzystaj z naszej oferty! 

Varför CSO:s? 

Våra styrkor: Vad erbjuder vi? 
Profesjonalna kadra Intyg om slutförandet 
Attraktiva priser Fjärrundervisning 
Omfattande utbildning (teori + praktik) Ytterligare inlärningsmaterial (omprövningsprov) 
Utbildningsanläggningar Vänlig atmosfär 
Förberedelser för provet Ny start - en grupp med liknande erfarenhet 

Jesteśmy firmą świadczącą usługi szkoleniowe od przeszło piętnastu lat, charakteryzują nas przystępne ceny, przyjazna atmosfera oraz profesjonalizm. Co więcej posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, o bogatym doświadczeniu zawodowym oraz liczne placówki treningowe spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa.  

W OSO dzielimy uczestników kursu na grupy ze względu na uzyskane wyniki na teście kompetencji, dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim naukę przystosowaną do ich potrzeb oraz obecnych umiejętności. Co więcej, aby upewnić się, że nasi klienci dobrze poradzą sobie na egzaminie, przygotowaliśmy dodatkowe materiały w postaci testów powtórzeniowych, mających utrwalić wiedzę.   

Jak wyglądają zajęcia? 

walec i inne urządzenia na placu budowy

Wprowadziliśmy zdalne nauczanie, czyli wykłady w formie webinarów – transmisji audio-wideo w czasie rzeczywistym, tym sposobem możemy jednocześnie zapewnić komfort, jak i bezpieczeństwo naszym klientom. Zajęcia praktyczne odbywają się na specjalnie do tego przygotowanych placówkach, przystosowanych do wszelkich wymogów bezpieczeństwa, dysponujących potrzebnym sprzętem do nauki.

Våra krav 

  • ukończone 18 lat,  
  • wykształcenie na poziome podstawowym, 
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w zawodzie. 

Sysselsättning 

Dzięki zaprowadzonym udoskonaleniom technicznym ogólna sprawność i wydajność maszyn budowlanych, skutkuje ich szerokim zastosowaniem na terenie placów budowy. Osoby posiadające kwalifikacje do pełnienia funkcji operatora walca drogowego czy koparki będą mogły liczyć na znacznie większe szanse na zatrudnienie na rynku pracy w gałęziach przemysłu budowlanego. 

Vägvals - arbete och rättigheter 

Pozyskanie uprawnień do wykonywania prac budowlanych, przy użyciu walca może okazać się bardzo trafnym wyborem przy poszukiwaniu pracy w sektorze budowalnym, a szczególnie firm zajmujących się budową dróg, kolei lub portów lotniczych. Osoba obeznana z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, jak i higieną pracy będzie mogła wykonywać prace, polegające na zagęszczaniu gruntu i asfaltu, tworzeniu płaskiej nawierzchni, przy zastosowaniu walca drogowego. Najczęściej walca używa się do wykonywania dróg asfaltowych, rozległych parkingów, placów, boisk lub pasów startowych.  

Aby móc pełnić funkcje operatora walca drogowego należy posiadać uprawnienia klasy III – są to dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora w spektrum zadań roboczych, drogowych i budowlanych na maszyny i urządzenia podlegające kl. III. Dzięki ukończeniu takiego kursu nasz klient może szukać zatrudnienia w wielu firmach świadczących usługi budowlane, gdyż zapotrzebowanie na osoby obeznane z maszynami i ich sterowaniem nie maleje. Szkolenie prowadzone w OSO odbywa się na placówkach treningowych wyposażonych we wszelki potrzebny sprzęt, spełniający wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. 

koparka na drodze

Grävmaskiner - OSO-kurs 

Kursanci podejmujący się kursu na koparkę będą mogli znaleźć po ukończeniu szkoleń zatrudnienie przy pracach budowlanych, wymagających robót ziemnych takich jak oddzielanie materiału skalnego oraz jego transport na ciężarówkę bądź składowisko. Modele różnią się w zależności od materiału, którym się zajmują (np. piasek, żwir, węgiel), a także od udźwigu – z tego względu uprawnienia na koparki zostały podzielone na klasy, są to: 

  • Klass III - för arbete med grävmaskiner med enkel huvuddel med en operativ vikt på upp till 25 ton. 
  • Klass I - Arbetar med grävmaskiner med enkel huvuddel som väger mer än 25 ton. 

Ordningen i vilken kvalifikationerna erhålls beror på erfarenhetsnivån - ju tyngre maskinen är, desto större är risken och desto större är faran vid en olycka. Därför måste en kandidat för grävmaskinsförare först skaffa sig en klass III-behörighet och därefter en klass I-behörighet. 
 

Razem z nami możesz poszerzać swoje umiejętności i kwalifikacje, sprawdź inne nasze oferty, które znajdują się na naszej stronie internetowej. Są to szkolenia UDT, BHP i BrandOm du är intresserad av att bli certifierad, använd våra tjänster!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: