UDT-examen för traverser - frågor

UDT-examen för traverser - kurs, exempelfrågor

För att få arbeta med kranar måste du ha genomgått en relevant kranutbildning och ha fått ett UDT-kvalifikationer för att använda denna typ av utrustning. Utbildningen ger deltagarna omfattande kunskaper om arbete med kranar. Efter denna förberedelse kan deltagarna avlägga ett prov - om de klarar provet kan de få ett körkort för kranar.

Regler för metod för att genomföra undersökningar för hantering av anordningar för hantering:

Teoretisk tentamen (muntlig):

 • Teoriprovets längd: max 1 timme.
 • Examinationsfrågorna är uppdelade i set. Tilldelningskriteriet är kategorin utsläppsrätter.
 • Under examinationen ställer kommittéledamöterna fem frågor till examinator, varav 2 allmänna frågor och 3 för en viss typ och omfattning av meriter.
 • Resultatet av provet är positivt om kandidaten svarar rätt på minst 1 fråga i den allmänna delen och 2 frågor i en given behörighetskategori.

Praktisk tentamen:

 • Det praktiska provets längd: max 1 timme.
 • Under det praktiska provet bestämmer kommissionsledamöterna examinatorn en praktisk uppgift som ska utföras.
 • Tentamensresultatet är positivt om examinator utför alla underhållsaktiviteter korrekt.

Under teoriprovet ställer betygsnämnden frågor i följande kategorier:

 • kunskap om rättsliga regler inom området för apparatdrift
 • de typer av hanteringsutrustning som omfattas av tillståndets omfattning
 • anordningskonstruktion och anordningsmekanismer
 • lastkapacitet (lastegenskaper)
 • elektrisk, hydraulisk och pneumatisk utrustning
 • kunskap om bruksanvisningen inom driftområdet
 • farlig skada och olycka - procedur att följa
 • samarbete med hook och whistleblowers
 • arbeta under särskilda förhållanden
 • förutsättningar för säkert arbete vid drift av anordningar

Exempel på frågor under UDT-provet för portalkvalifikationer:

 • Vilka är kategorierna av kranlicenser och vad innehåller de?
 • Vad är typer av kranar?
 • Vilka är de viktigaste tekniska data för kranarna?
 • Vilka element är kranen gjord av?
 • Vad är uppdelningen av stållinor i traverser?
 • Vilka säkerhetsanordningar används i kranar?
 • Hur ska man bete sig vid skador på kranen?
 • Vilka aktiviteter kan inte utföras under arbeta med traverskran?
UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: