UDT eksamen for traverskraner - spørgsmål

UDT eksamen for traverskraner - kursus, prøvespørgsmål

For at kunne arbejde med kraner skal du have gennemført det relevante krankursus og have opnået et UDT-kvalifikationer til at betjene denne type udstyr. Uddannelsen giver deltagerne en omfattende viden om arbejde med kraner. Efter denne forberedelse kan deltagerne tage en prøve - hvis de består prøven med succes, kan de få et certifikat til at betjene kraner.

Regler for metoden til at udføre undersøgelser for håndtering af udstyr til håndtering:

Teoretisk prøve (mundtlig):

 • Teoriprøvens varighed: maksimalt 1 time.
 • Eksamensspørgsmålene er opdelt i sæt. Tildelingskriteriet er kategorien af kvoter.
 • Under prøven stiller kommissionsmedlemmerne 5 spørgsmål til eksaminator, heraf 2 generelle spørgsmål og 3 for en given type og omfang af kvalifikationer.
 • Resultatet af prøven er positivt, hvis kandidaten svarer rigtigt på mindst 1 spørgsmål i den generelle del og 2 spørgsmål i en given kvalifikationskategori.

Praktisk eksamen:

 • Varighed af den praktiske prøve: højst 1 time.
 • Under den praktiske prøve fastlægger kommissionsmedlemmerne eksaminatoren en praktisk opgave, der skal udføres.
 • Eksamensresultatet er positivt, hvis eksaminator udfører alle vedligeholdelsesaktiviteter korrekt.

Under teoriprøven stiller eksamensudvalget spørgsmål i følgende kategorier:

 • kendskab til lovbestemmelser inden for enhedsdrift
 • typer håndteringsudstyr, der er omfattet af tilladelsens anvendelsesområde
 • konstruktion af enheder og mekanismer af enheden
 • belastningskapacitet (belastningsegenskaber)
 • elektrisk, hydraulisk og pneumatisk udstyr
 • kendskab til betjeningsvejledningen på driftsområdet
 • farlige skader og ulykker - procedure at følge
 • samarbejde med hook og whistleblowere
 • arbejde under særlige forhold
 • betingelser for sikkert arbejde ved betjening af apparater

Eksempler på spørgsmål under UDT-eksamenen for gantry-kvalifikationer:

 • Hvad er kategorierne af kranlicenser, og hvad indeholder de?
 • Hvad er typer af kraner?
 • Hvad er de vigtigste tekniske data for kranerne?
 • Hvilke elementer er kranen lavet af?
 • Hvad er opdelingen af ståltove i traverskraner?
 • Hvilke sikkerhedsanordninger bruges i kraner?
 • Hvordan skal du forholde dig i tilfælde af skader på kranen?
 • Hvilke aktiviteter kan ikke udføres under arbejde med traverskran?
OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: