Vurdering af psykosociale risici

Psykosociale risici på arbejdspladsen forårsager ikke kun stress, men øger også risikoen for medarbejdernes fravær, arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Derfor er et af de vigtige elementer inden for arbejdsmiljø og sikkerhed vurderingen af psykosociale risici. I øjeblikket er den udenlandske standard BSI-PAS 1010:2011: Vejledning om håndtering af psykosociale risici på arbejdspladsen (det er en standard udviklet og accepteret blandt andet af European Agency for Safety and Health at Work, Finnish Institute of Occupational Health, WHO, The Manufacturer's Organisation, iMS Risk Solutions, Health and Safety Executive, European Trade Union Confederation, Central Institute for Labor Protection og andre institutioner ), og anvender også WHOs anbefalinger: Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An overview 2010.

Ved bestemmelse af psykosociale risici på arbejdspladsen skal følgende faktorer tages i betragtning:

  • arbejdskrav - arbejdstempo og -tid, antallet af tildelte opgaver, deres hyppighed, fysiske og mentale forhold
  • medarbejderforhold på arbejdspladsen
  • sociale relationer og organisationskultur på arbejdspladsen
  • medarbejderkontrolmetoder
  • medarbejderens rolle på arbejdspladsen

Alle, der er interesseret i at bruge vores arbejdsmiljøtjenester, herunder jobevaluering, er velkomne til at bruge tjenesten. Takket være det kan du få detaljerede oplysninger om trusler og implementere løsninger, der forhindrer dem i at opstå. Vi inviterer!

OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: