Farlige situationer under betjening af kranen

Krandrift - hvordan kommer man frem i farlige situationer?

Kranføreren skal have UDT-kvalifikationer - Kontoret for teknisk inspektion. Under sit arbejde skal han følge principperne for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for at mindske risikoen for farlige situationer, der kan påvirke hans og andres helbred og liv.

Det er dog ikke alle situationer af denne art, der kan forhindres. Hvad skal kranføreren så gøre?

Vi kan opdele farlige situationer i tre kategorier:

  • Nødsituationer
  • forekomsten af en ulykke
  • brand

Fejl kl arbejde med traverskran kan ske ofte, især med ældre enheder. Hvis operatøren bemærker en fejl, skal han straks standse arbejdet og rapportere det til sin leder. Arbejdet kan fortsætte, når truslen er fjernet, og udstyret kontrolleres igen. Operatøren må ikke selv forsøge at udbedre fejl!

Når der sker en ulykke, skal ulykkesstedet først og fremmest sikres og førstehjælp ydes til den tilskadekomne. Hvis det er nødvendigt, skal du tilkalde lægehjælp. Kranførerens overordnede skal underrettes om ulykken.

Hvis der opstår brand i kranens arbejdsområde, er det operatørens opgave at advare personer i fareområdet. Afbryd strøm- og gasforsyningen i bygningen og i traverskranen. Du kan selv forsøge at slukke ilden med en ildslukker, når den ikke er for stor. Ved større brande tilkaldes brandvæsenet hurtigst muligt. Du bør informere dine overordnede om hændelsen. Om nødvendigt bør evakuering bestilles.

Hvis der er tvivl om sikker drift af kranen, kan operatøren standse arbejdet og kontakte den tilsynsførende.

Vi inviterer dig til OSO-kursus for portaler - hos os får du UDT-kvalifikationer til portaler. Vælg UDT-kurser med de bedste!

OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: