Højdekursus

For at udføre arbejde i højden er det nødvendigt at have passende højdelicenser, som også kaldes bjergbestigningslicenser. At vælge vores Rute stor højde, kan du få dem. På SPA Operators Training Center afholder vi undervisning, der giver dig mulighed for at opnå retten til at arbejde i højden. Vi yder omfattende og professionel service og overkommelige priser.I overensstemmelse med loven af 26. juni 1974, arbejdsloven (lovtidsskrift nr. 24, punkt 141, som ændret) og bekendtgørelsen af ministeren for arbejde og socialpolitik vedr. 26. september 1997 i om almindelige bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen med senere ændringer d. (konsolideret tekst: Journal of Laws af 2003, nr. 169, punkt 1650) at arbejde i højden kræver passende forberedelser, som også omfatter behovet for at uddanne medarbejdere. I dette tilfælde bør arbejdsgiveren sende medarbejdere til et bjergbestignings- og højdekursus. Det er også muligt at deltage i undervisningen som enkeltperson.

Højdetræning - reb- og konstruktionsadgang

Da arbejde i højden med brug af passende bjergbestigningsudstyr kan opdeles i rope access og konstruktionsadgang, omfatter vores tilbud også to typer træning.

Rope access-træning henvender sig til personer, der ønsker at arbejde som rebklatrer. Den er beregnet til folk, der ønsker at udføre sådanne arbejder som montering af reklamer og andre montagearbejder, beskæring af træer, fældning af træer, vask af vinduer i højden, fjernelse af sne fra tage, maling af facader, servicering af master.

Byggeadgangstræning er beregnet til medarbejdere, der skal op på fx konstruktionselementer for at komme til arbejdspladsen. De er blandt andet tiltænkt ansatte i bygge-, tag-, tele- og elbranchen.

Uddannelserne omfatter teoretiske og praktiske dele, som giver deltagerne mulighed for at forberede sig grundigt til arbejde i højden.

Uddannelsesprogrammet omfatter blandt andet følgende emner:

  • juridiske og sundheds- og sikkerhedskrav
  • kendetegn ved bjergbestigningsarbejde
  • farer forbundet med arbejde i højden
  • valg, brug og kontrol af udstyr
  • redningsteknikker
  • individuel og kollektiv forsikring
  • sundhed og sikkerhed regler
  • praktiske øvelser

Efter kursets afslutning går deltagerne til eksamen. Efter at have bestået den får de en højdelicens. Rettighederne er gældende i 3 år. Efter dette tidspunkt bør de fornyes ved at tage et genopfriskningskursus.

Vi står til din rådighed i tilfælde af yderligere spørgsmål. Vi inviterer dig hjerteligt at drage fordel af træning i vores OSO Center!

5/5 - (10)
OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: