Kurs wysokościowy

Do prowadzenia prac na wysokości konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień wysokościowych, które określane są też jako uprawnienia alpinistyczne. Wybierając nasz kurs wysokościowy, możesz je uzyskać. W Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO prowadzimy zajęcia pozwalające na uzyskanie uprawnienia do pracy na wysokości. Zapewniamy kompleksową i fachową obsługę oraz przystępne ceny.Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) praca na wysokości wymaga odpowiednich przygotowań, które obejmują też konieczność przeszkolenia pracowników. W takim przypadku pracodawca powinien wysłać pracowników na kurs alpinistyczny – wysokościowy. Także istnieje możliwość wzięcia w zajęciach jako osoba indywidualna.

Szkolenia wysokościowe – dostęp linowy i budowlany

Jako że prace na wysokości z użyciem odpowiedniego sprzętu alpinistycznego możemy podzielić na dostęp linowy oraz dostęp budowlany, w naszej ofercie znajdują się również dwa typy szkoleń.

Szkolenie z dostępu linowego jest skierowane do osób chcących pracować jako alpinista linowy. Jest ono przeznaczone dla osób, które chcą wykonywać takie prace jak montaż reklam i inne prace montażowe, przycinanie drzew, ścinka drzew, mycie okien na wysokości, odśnieżanie dachów, malowanie elewacji, obsługa masztów.

Szkolenie z dostępu budowlanego przeznaczone jest dla pracowników, którzy muszą wspinać się, na przykład po elementach konstrukcji, aby dostać się do miejsca pracy. Są one przeznaczone między innymi dla pracowników w branży budowlanej, dekarskiej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej.

Szkolenia obejmują część teoretyczna oraz praktyczną, co pozwala uczestnikom na kompleksowe przygotowanie do prowadzenia prac na wysokości.

Program szkolenia włącza między innymi poniższe zagadnienia:

  • wymogi prawne i wymogi BHP
  • charakterystyka prac alpinistycznych
  • zagrożenia związane z pracą na wysokości
  • dobór, używanie i kontrola sprzętu
  • techniki ratownicze
  • asekuracja indywidualna i zbiorowa
  • zasady BHP
  • ćwiczenia praktyczne

Po zakończeniu zajęć uczestnicy przystępują do egzaminu. Po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują uprawnienia wysokościowe. Uprawnienia obowiązują przez 3 lata. Po tym czasie należy je odnowić poprzez uczestnictwo w kursie przypominającym.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do usług. Zapraszamy serdecznie do skorzystania ze szkoleń w naszym Ośrodku OSO!

Zobacz także: