Kurs na podesty ruchome wiszące – eksploatacja

Podesty ruchome wiszące wykorzystuje się głównie do prac na zewnątrz budynkówZajęcia dla przyszłych operatorów podestów ruchomych wiszących zostały stworzone zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi UDT. Oznacza to, że przekazywane na szkoleniu treści odpowiadają temu, czego wymaga się od kandydatów podczas procesu sprawdzania kwalifikacji. Dzięki temu możemy pochwalić się wysoką zdawalnością wśród naszych kursantów. Stawiamy również na jak najlepsze przygotowanie do wykonywania zawodu operatora, skupiając się na bezpieczeństwie pracy, praktycznej nauce i przyjaznej formie przekazywania wiedzy teoretycznej.

Czym są podesty ruchome wiszące

Podest ruchomy wiszący może z powodzeniem zastępować rusztowanie na budowie czy podczas remontu. To urządzenia, które montuje się na stałe (jako tzw. urządzenia stałego dostępu – BMU) albo tymczasowo, na okres prowadzenia prac. Typowy podest składa się z platformy roboczej, lin przymocowanych do dźwigarów umieszczanych na dachu, a także centralnego układu sterowania, elementów zabezpieczających oraz liny bezpieczeństwa. Poszczególne modele mogą się różnić przede wszystkim wielkością i udźwigiem platformy do transportu pracowników, materiałów i narzędzi.

Przykłady wykorzystania:

  • Prace montażowe na elewacji
  • Mycie okien, piaskowanie ścian zewnętrznych
  • Remonty, przeglądy urządzeń na zewnątrz budynków: klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie
  • Prace na budowlach i konstrukcjach typu: kominy, maszty, wiadukty czy mosty
  • Remonty, konserwacja, przeglądy na statkach, okrętach, platformach wiertniczych na morzu

Kurs operatora podestów ruchomych wiszących

To zajęcia, które łączą teorię z praktyką. Kursanci uczą się zagadnień wymaganych na egzaminie państwowym, a następnie ćwiczą zdobyte umiejętności na placu manewrowym. Dzięki temu nie tylko skutecznie przygotowują się do sprawdzenia kwalifikacji przez UDT. Szkolenia dają także podstawy niezbędne w późniejszej pracy jako operator. Nasi instruktorzy dużą wagę przywiązują do takich kwestii, jak odpowiednie przygotowanie do pracy, bezpieczna eksploatacja, umiejętność radzenia sobie w razie awarii czy wypadków.

Ramowy program zajęć:

  • Omówienie rodzajów i budowy podestów wiszących
  • Przygotowanie operatora do pracy – wymagane czynności
  • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń
  • Przepisy obowiązujące dla urządzeń objętych dozorem technicznym
  • Przeprowadzanie badań i prób stateczności i wytrzymałości

Forma kursu

Część teoretyczna kursu odbywa się w formie wykładów. Uczestnicy są przypisywani do grup tak, by ich doświadczenie i umiejętności były zbliżone. Dzięki temu instruktorzy mogą dostosować przekazywaną wiedzę do ich potrzeb. W zależności od grupy, czas trwania szkolenia to od 8 do 20-35 godzin.

Osobom, które nie mają możliwości udziału w szkoleniu stacjonarnym, oferujemy możliwość zaliczenia części teoretycznej online.

Uzupełnieniem zajęć teoretycznych jest część praktyczna. Kursanci umawiają się indywidualnie na ćwiczenia, w trakcie których uczą się obsługi urządzeń, przygotowywania ich do pracy, stosowania środków ochrony osobistej i bezpiecznego postępowania w czasie pracy.

Miejsce zajęć

Naszym klientom oferujemy kilka lokalizacji kursów obsługi podestów ruchomych wiszących z egzaminem UDT: Warszawa, Kraków, Katowice. Organizujemy także szkolenia zamknięte dla firm. Nasi instruktorzy mogą dojechać we wskazane przez klienta firmowego miejsce.

Dostępne terminy

Zajęcia rozpoczynają się najczęściej raz lub dwa razy w miesiącu. Z aktualnymi terminami można zapoznać się na naszej stronie www.platformaedukacji.pl.

Znajdują się tam także informacje o kursach na inne urządzenia: podesty ruchome samojezdne (zwyżki), podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (zwyżki nożycowe) i inne, które warto rozważyć, zdobywając nowe kwalifikacje zawodowe.

Zapisy

W przypadku podestów ruchomych na kurs można zarejestrować się za pośrednictwem strony www.platformaedukacji.pl, a także telefonicznie lub mailowo. Przy rejestracji przeprowadzamy wywiad z klientem, w którym ustalamy poziom jego kwalifikacji i dzięki temu możemy zaproponować mu udział w odpowiedniej grupie. Wówczas udzielamy również innych informacji o szkoleniach na podesty ruchome: cenach, egzaminie itp.

Egzamin i uprawnienia UDT

Uprawnienia na podesty ruchome wiszące zdobywa się, zdając egzamin przed komisją UDT (Warszawa, Kraków, Katowice lub inny oddział). Nasz Ośrodek pośredniczy w organizacji egzaminu, zapisując kursantów i ustalając termin z Urzędem. Egzamin jest przeprowadzany jako test z pytaniami zamkniętymi, a następnie rozmowa przy urządzeniu z egzaminatorem UDT. Uprawnienia dla kategorii II P są przyznawane na 10lat.

Za pomocą podestu ruchomego wiszącego można dotrzeć do trudno dostępnych miejsc na elewacji budynku

Zobacz także: