Uprawnienia do napraw i konserwacji urządzeń UDT: kurs z egzaminem państwowym

Osoba z uprawnieniami UDT do konserwacji urządzeń UDT może samodzielnie naprawiać podesty ruchome, dźwigi, wózki widłowe lub inne urządzeniaUrządzenia transportu bliskiego to kategoria, która obejmuje między innymi żurawie i inne rodzaje dźwigów, suwnice, wciągniki i wciągarki, wózki widłowe, podnośniki koszowe i inne rodzaje podestów ruchomych. Wszystkie wymienione urządzenia są objęte dozorem technicznym UDT. W praktyce oznacza to między innymi, że ich naprawami, konserwacją i przeglądami nie mogą zajmować się przypadkowe osoby, a jedynie takie, które posiadają nadane przez UDT uprawnienia. Z myślą o osobach, które chcą zdobyć uprawnienia potrzebne na stanowisku konserwatora, stworzyliśmy ofertę kursów obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Każdy uczestnik kursu może po zakończeniu zajęć podejść do przeprowadzanego w naszym ośrodku egzaminu państwowego.

Kurs UDT dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego

Szkolenie dla konserwatorów trwa od 32 do 96 godzin. Dokładny czas trwania jest ustalany elastycznie z uwzględnieniem potrzeb uczestników szkolenia. Zajęcia składają się z wykładów oraz ćwiczeń praktycznych na placu manewrowym.

Każdy z kursów jest poświęcony konserwacji danego typu urządzeń. Organizujemy kursy z zakresu konserwacji podestów ruchomych stacjonarnych, wiszących, masztowych, na podestach kolejowych, podnośników koszowych, suwnic, wciągników i wciągarek, wózków widłowych, żurawi i dźwigów.

Ramowy plan zajęć dla każdego z kursów jest następujący:

  1. Zagadnienia związane z budową, rodzajami, sposobem działania urządzeń.
  2. Regulacje prawne, przepisy dozoru technicznego.
  3. Zasady BHP obowiązujące przy eksploatacji i konserwacji.
  4. Zasady usuwania najczęściej pojawiających się usterek.
  5. Część mechaniczna, hydrauliczna, elektryczna.
  6. Sposoby na dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzeń.
  7. Czytanie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej.

Podczas zajęć praktycznych zapewniamy możliwość skorzystania ze sprzętu oraz niezbędnych środków ochronnych.
W zajęciach mogą brać udział wszystkie osoby, które mają ukończone 18 lat i co najmniej wykształcenie podstawowe. Wymagamy również odpowiedniego stanu zdrowia, pozwalającego na pracę z danym typem urządzeń.

Egzamin na uprawnienia UDT dla konserwatorów urządzeń

Podejście do egzaminu państwowego jest zawarte w cenie kursu. Biorąc udział w zajęciach, nie muszą się Państwo dodatkowo zapisywać na egzamin – robimy to w Państwa imieniu. Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, która przeprowadza test wiedzy oraz sprawdza umiejętności praktyczne. Po zaliczeniu egzaminu przyznawane są uprawnienia UDT ważne przez 5 kolejnych lat. Obowiązują one w pracy na terenie całej Polski.

Informacje praktyczne dla zainteresowanych udziałem w szkoleniu

Jeśli chcą Państwo poznać najbliższe terminy i lokalizację zajęć oraz zapisać się na szkolenie, zapraszamy na stronę https://platformaedukacji.pl/sklep/. Znajdą tam Państwo aktualne informacje oraz dokonają płatności online, co jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu. Dodatkowych informacji możemy udzielić telefonicznie lub mailowo.

Posiadając uprawnienia konserwatora UDT, można pracować na etacie lub prowadzić własny serwis

Zobacz także: