Inspektor BHP

Osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i higieny pracy to inspektorowie BHP. Zadaniem osoby pracującej na takim stanowisku jest prowadzenie wszystkich niezbędnych czynności, aby poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy był optymalny.
Wśród zadań inspektora znajdują się między innymi:
  • prowadzenie audytów
  • koordynacja poprawności zasad BHP
  • stały nadzór
  • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych
  • przygotowywanie dokumentacji, na przykład analiz ryzyka zawodowego
  • prowadzenie postępowań powypadkowych
  • wdrażanie zaleceń służb
  • i inne czynności w ramach uprawnień

Inspektorami BHP mogą zostać osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Aby zostać inspektorem trzeba ukończyć przynajmniej technikum w odpowiednim do tego kierunku lub studia wyższe w specjalności uprawniającej do nadania tytułu.

  • inspektor – ukończone technikum w zawodzie
  • starszy inspektor – ukończone technikum w zawodzie oraz 3 lata doświadczenia na stanowisku pracy lub ukończone studia wyższe lub podyplomowe kierunkowe

Obecnie firmy nie muszą zatrudniać własnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Można skorzystać z usług zewnętrznych świadczonych przez firmy działające w branży. Przy ich doborze warto zwrócić uwagę na posiadane uprawnienia. W przypadku zakładów pracy zatrudniających przynajmniej 100 osób niezbędne jest powołanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Za prowadzenie działań tego rodzaju również odpowiedzialna jest uprawniona osoba w BHP. Wymogi mogą także być odmienne w przypadku specjalnych zagrożeń na stanowisku pracy.

Zobacz także: