Badania środowiskowe

Stanowiska pracy, które narażone są na występowanie ryzyka wypadków przy pracy oraz sprzyjające powstawaniu chorób zawodowych, powinny być stale sprawdzane pod kątem występowania czynników uciążliwych i środowiskowych.

Znajdują się wśród nich czynniki takie jak:

  • nadmierny hałas
  • mikroklimat na stanowisku pracy
  • nieodpowiednie oświetlenie i jego równomierność i natężenie
  • drgania mechaniczne oddziałujące na kończyny górne i całe ciało

Dokładne badania środowiskowe z użyciem zaawansowanego sprzętu przeznaczonego do tego celu, pozwalają na określenie czynników szkodliwych. Po dokonaniu pomiarów przygotowuje się dokumentację zawierającą ich wyniki oraz wskazania dotyczące pracy w danym środowisku pracy.

W sekcji BHP Ośrodka OSO oferujemy kompleksową usługę badań środowiskowych, które dotyczą pomiarów stężeń substancji chemicznych, pyłów, metali, gazów, pola elektromagnetycznego, a także sporządzanie dokumentów dotyczących czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy. Nasi specjaliści doradzą, jak zapobiegać wypadkom przy pracy oraz rozwojowi chorób zawodowych w przypadku niekorzystnych wyników badań środowiskowych.

Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski. Nasze oddziały znajdują się w miastach Warszawa, Kraków, Katowice oraz Bielsko-Biała. Dojeżdżamy do klientów i na miejscu prowadzimy niezbędne pomiary. Prosimy o skontaktowanie się z nami w celu omówienia szczegółów wykonania usługi. Z Ośrodkiem OSO masz pewność, że każde stanowisko pracy w twojej firmie będzie dobrze przebadane!

Zobacz także: