Najczęściej zadawane pytania

Zachęcamy do zapoznania się z zebranymi poniżej odpowiedziami na pytania, które najczęściej zadają nasi klienci. Dotyczą one kwestii organizacyjnych, zakresu tematycznego szkoleń, a także kwestii dotyczących egzaminów i uprawnień.

Jeśli nie znajdą Państwo poniżej odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy do kontaktu.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Na szkolenia zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają poniższe kryteria:

 • Mają wykształcenie co najmniej podstawowe
 • Ukończyli 18 lat
 • Nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z danym urządzeniem (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub własnoręcznie podpisanym oświadczeniem)

Szkolimy zarówno pracowników firm, jak i klientów indywidualnych. Oferujemy kursy na rożnym poziomie zaawansowania.

Czy szkolić mogą się także osoby bez żadnego doświadczenia?

Tak, w większości szkoleń mogą brać udział również te osoby, które nie pracowały jeszcze z danym typem urządzeń. Podczas rejestracji ustalamy, jakie są kwalifikacje i wykształcenie kandydata i na tej podstawie proponujemy mu udział w szkoleniu w odpowiedniej grupie.

Podstawowej wiedzy i umiejętności w określonych dziedzinach wymagamy jedynie w przypadku kandydatów na konserwatorów. Aby poruszane na szkoleniu zagadnienia były zrozumiałe, uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu elektrotechniki (umieć czytać schematy elektryczne), hydrauliki siłowej, mechaniki (np. Na temat tolerancji pasowania czy rodzajów połączeń rozłącznych i nierozłącznych), schematów kinematycznych. W Ośrodku można zapisać się również na inne szkolenia uzupełniające wiedzę kursantów, na przykład szkolenie z grupy pierwszej na temat eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych.

Czy dla osób z doświadczeniem przewidziany jest inny program zajęć?

W naszym Ośrodku szkolimy również osoby, które miały już do czynienia z danym rodzajem urządzeń, na przykład takie, które pracują na stanowiskach pomocniczych, ale nie mają uprawnień. W kursach mogą wziąć też udział osoby, które zdobyły uprawnienia na starych zasadach i muszą je zaktualizować.

Takim osobom proponujemy kursy w zmniejszonym wymiarze godzin. Potrzeby szkoleniowe danego kursanta ustalamy w momencie zapisów na zajęcia.

Jakich urządzeń dotyczą szkolenia?

W ofercie Ośrodka znajdują się szkolenia dotyczące urządzeń objętych dozorem technicznym, szkolenia z zakresu elektryki i energetyki oraz inne szkolenia zawodowe. Pełna lista tematów wraz z programami szkoleń znajduje się na naszej stronie internetowej.

Jak można zapisać się na szkolenie?

Zainteresowanych klientów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Przy pierwszej rozmowie określamy, jakie są potrzeby kursanta lub kursantów i przedstawiamy mu dostępne terminy zajęć oraz ceny.
Klientów biznesowych, którzy chcą zapisać swoich pracowników na kurs, prosimy o przygotowanie informacji na ich temat: wykształcenia, doświadczenia, kwalifikacji. Podobnych informacji wymagamy również od klientów indywidualnych. Pozwala nam to na odpowiednie przyporządkowanie uczestników do grup zajęciowych.
Płatność odbywa się:

 • Dla klientów indywidualnych: za pomocą systemu mBank PayNOW lub BLIK typu Przelewy24 odsyłającego do właściwego banku Klienta
 • Dla klientów biznesowych: na podstawie proformy lub – jeśli tak zostanie ustalone z Ośrodkiem – z odroczoną płatnością

Czy jedna osoba może zapisać na kurs inne osoby, na przykład swoich kolegów?

Osoba zapisująca się na szkolenie ma możliwość dodatkowej rejestracji innych osób: kolegów czy pracowników. Kursant dokonujący rejestracji jest w systemie zapisywany jako podmiot, pod którego podlegają inne zapisane osoby. Opcjonalnie te osoby mogą zostać zapisane jako odrębne podmioty.

Jakie terminy szkoleń są dostępne?

Daty, w których odbywają się poszczególne szkolenia, publikujemy regularnie na stronie internetowej. W przypadku najpopularniejszych tematów szkoleń organizujemy zajęcia co tydzień lub co dwa tygodnie. W innych przypadkach – zazwyczaj nie rzadziej niż co miesiąc.

Dla grup zorganizowanych, na przykład pracowników jednej firmy, możemy zaproponować inne dogodne terminy zajęć.

W jakich godzinach rozpoczynają się zajęcia?

Godziny zajęć są zróżnicowane, tak aby umożliwić udział zarówno osobom pracującym na etacie, jak i innym. Część zajęć odbywa się w weekendy i w godzinach popołudniowych, co pozwala łączyć naukę z pracą.

W jakich miastach Ośrodek organizuje swoje kursy?

Kursy otwarte, dostępne dla wszystkich uczestników, są organizowane w Warszawie, a także w oddziałach Ośrodka w innych dużych miastach.

Czy szkolenie zamknięte może odbyć się w wybranej przez klienta lokalizacji?

W przypadku szkoleń zamkniętych instruktorzy Ośrodka mogą zorganizować szkolenie dla klienta w innych lokalizacjach na terenie Polski. Zajęcia w siedzibie firmy wiążą się z koniecznością zapewnienia przez klienta odpowiednich warunków bezpieczeństwa, a także zaplecza technicznego (urządzenia) i szkoleniowego (sala zajęciowa). Wymagamy również, aby udostępniony sprzęt był sprawny, z ważnym okresowym badaniem technicznym oraz przeglądem konserwatora.

Czy organizowane są szkolenia w formie e-learningu (online, zdalne)?

Aby ułatwić udział w zajęciach, oferujemy możliwość udziału przez Internet. W ten sposób można uczestniczyć w teoretycznej części zajęć, po której należy zapisać się na część praktyczną. Takie szkolenia odbywają się w formie webinariów – wykładów prowadzonych na żywo przez naszych instruktorów, transmitowanych na platformie szkoleniowej. Uczestnicy, którzy wykupią dostęp do webinariów, otrzymują mailowo i SMS-owo dane do szybkiego logowania.

Wymagania sprzętowe dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniach online:

 • Komputer, laptop nie starszy niż 6-7 lat lub tablet, smartfon
 • Zainstalowany system operacyjny: Windows lub Macintosh
 • Oprogramowanie: platforma z webinariami działa w oparciu o przeglądarkę, jest otwierana jak strona internetowa. Nie ma konieczności instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania

Jaka jest cena szkolenia?

Dokładny koszt udziału w szkoleniu jest podawany tym osobom, które kontaktują się z Ośrodkiem w celu rejestracji na kurs. Nie jest możliwe podanie jednej, standardowej ceny dla wszystkich kursów – zależy ona od kilku czynników:

 • Tematu kursu
 • Formy – czy jest to szkolenie otwarte, czy zamknięte. Klientom, którzy organizują dla swoich pracowników szkolenia zamknięte, możemy zawsze zaoferować niższe stawki niż dla klientów indywidualnych
 • Czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia kursu. Cena może być różna w zależności od tego, czy miejsc na szkolenie pozostało dużo, czy już się kończą.

Co kursant otrzymuje w ramach szkolenia?

W cenie szkolenia zawarte są:

 • Określona na wstępie liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
 • Sprzęt, materiały i urządzenia niezbędne podczas zajęć praktycznych
 • Dostęp do platformy edukacyjnej dla każdego uczestnika
 • Uproszczony suplement ukończenia szkolenia. Za dodatkową opłatą Ośrodek wydaje również certyfikat zgodny z normą właściwą normą międzynarodową w języku polskim lub angielskim
 • W czasie przerw kawowych poczęstunek: kawa, herbata, ciastka
 • W razie potrzeby – pomoc w zakwaterowaniu i organizacji posiłków
 • Jeśli szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym – koszt organizacji egzaminu

Jaki jest program zajęć?

Szczegółowy program każdego kursu znajduje się na stronie z jego opisem. W ramach zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną na temat budowy urządzeń, zasad BHP, obsługi i konserwacji, a następnie mają okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w czasie zajęć praktycznych.

Zajęcia mają formę wykładu aktywizującego uczestników, odbywają się stacjonarnie lub online, jako webinaria. Prowadzący zadaje uczestnikom pytania, zachęca do udzielania odpowiedzi, na bieżąco sprawdza ich postępy w nauce przeprowadzając testy.

W trakcie kursu i po jego zakończeniu uczestnicy mogą uzupełniać i utrwalać wiadomości wykorzystując platformę szkoleniową, do której dostęp otrzymują po zapisaniu się na kurs. Na platformie umieszczane są skrypty ze szkoleń, dodatkowe filmiki na temat obsługi urządzeń. Znajduje się tam także duża baza pytań testowych, które pomagają przygotować się do egzaminu.

Czy program szkoleń technicznych prowadzonych w Ośrodku jest trudny? Czy kursanci mają dużo wiedzy do przyswojenia?

Oceniamy, że program zajęć nie należy do łatwych, a kursanci przed egzaminem muszą dodatkowo samodzielnie utrwalać materiał. Z naszej strony dążymy do utrzymywania jak najwyższych standardów nauczania. Nasze programy szkoleniowe są uzgadniane z jednostkami sprawdzającymi kwalifikacje kandydatów (UDT i inne). Poruszane na szkoleniach zagadnienia odpowiadają wymogom egzaminacyjnym. Ponadto na bieżąco staramy się modyfikować i aktualizować materiał, uwzględniając zmiany w przebiegu egzaminów, a także zmiany przepisów czy norm.

Jak wyglądają zajęcia praktyczne? Ile trwają?

Zajęcia praktyczne są zorganizowane tak, aby jak najlepiej przygotować kursantów do egzaminu. Wykorzystywane są na nich urządzenia z bazy technicznej Ośrodka. Uczestnicy mają okazję przećwiczyć takie zagadnienia, jak przygotowanie sprzętu do pracy, wybór odpowiedniego urządzenia, uruchamianie i obsługa, zasady postępowania przy wypadkach i awariach. Są to zagadnienia poruszane w trakcie rozmowy na egzaminach praktycznych.

Kursanci, dzięki specjalnemu systemowi, mają możliwość wyboru godzin zajęć: porannych lub popołudniowych, także w weekendy. System Ośrodka jest też wykorzystywany do oceny postępów kursanta przez instruktora. Tylko te osoby, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów, mogą zostać dopuszczone do egzaminu zewnętrznego.

Czas trwania takich zajęć jest różny dla różnych grup. Ośrodek tak tworzy grupy zajęciowe, by brały w nich udział osoby o podobnym poziomie doświadczenia. Podczas gdy niektórym, którzy mieli już styczność z danym rodzajem sprzętu, wystarczy godzina czy dwie, by opanować obsługę, innym potrzeba często nawet 10 godzin.

Ośrodek dysponuje własnymi halami szkoleniowymi ze sprzętem potrzebnym do zajęć praktycznych w Warszawie (Ursus), Krakowie, Katowicach. Urządzenia wykorzystywane na szkoleniach są reprezentatywne dla danego typu, na przykład różne rodzaje podestów ruchomych: typu A i B, wolnobieżne i samojezdne, nożycowe, wysięgnikowe. Do zajęć z obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych wykorzystuje się urządzenia marek Linde, Toyota, Jungheinrich, JCB: wózki czołowe, ze zmiennym wysięgiem, unoszące operatora. W kursach z zakresu obsługi suwnic wykorzystywane są suwnice bramowe.

Czy Ośrodek organizuje egzaminy zewnętrzne?

Przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych zajmują się inspektorzy takich organizacji jak Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny czy Stowarzyszenie Elektryków Polskich (zależnie od tematyki szkolenia). Ośrodek pośredniczy jednak w organizacji takich egzaminów, tak aby ułatwić kursantom ich zdawanie. Przeprowadza zapisy, wysyła przypomnienia o zbliżającej się dacie egzaminu, współpracuje z oddziałami UDT i innych jednostek.

Terminy szkoleń są specjalnie ustalane tak, by były jak najbardziej zbieżne z terminami egzaminów. Dotyczy to również kursów dla firm – jeśli są zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem, czas oczekiwania pracowników na egzamin może wynosić zaledwie kilka dni.

W jaki sposób wydawane są uprawnienia?

Za przyznawane uprawnień odpowiedzialne są jednostki przeprowadzające egzamin (UDT, TDT, SEP, SIMP). Uprawnienia wydaje się osobom, które zaliczyły egzamin teoretyczny i praktyczny. Czas, w jakim są wystawiane, powinien wynosić 7 dni roboczych (w niektórych przypadkach może się wydłużyć do nawet 30 dni roboczych).

Zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne przez 5 lub 10 lat. Przed upływem tego terminu Ośrodek, w miarę możliwości, stara się wysyłać mailowo przypomnienia z informacją, że konieczne jest przedłużenie uprawnień.

Uprawnienia to dokument pozwalający na wykonywanie prac na terenie Polski. W innych krajach do pracy może wystarczyć nawet samo ukończenie szkolenia – dotyczy to państw, w których przepisy nie regulują kwestii wykonywania zawodu. W innych może być konieczne dodatkowe uznanie uprawnień.

Czy zdarza się, że uprawnienia zostają cofnięte albo wstrzymane?

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy osoba posiadająca uprawnienia będzie łamała przepisy lub zasady bezpieczeństwa pracy.

Czy wystawione przez polskie instytucje uprawnienia są honorowane poza granicami kraju?

Polskie uprawnienia mogą, ale nie muszą, być honorowane w państwach, których przepisy w podobny sposób regulują kwestię zdobywania zawodu. W ramach Unii Europejskiej sytuacja jest dość przejrzysta – kraje członkowskie obowiązuje dyrektywa o wzajemnym uznawaniu uprawnień. Również w Szwajcarii czy Norwegii nie powinno być problemu z podjęciem pracy na podstawie polskich uprawnień – mogą być one wymienione na obowiązujące w tych krajach. Polskie dokumenty nie są jednak na tyle rozpoznawalne na świecie, by były powszechnie honorowane, nawet po przetłumaczeniu.

Dobrym rozwiązaniem dla osób chcących wyjechać za granicę do pracy jest wykupienie dodatkowego certyfikatu w języku angielskim, wydawanego przez CERT (jednostkę UDT). Sam Ośrodek również, za dodatkową opłatą, wydaje zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego z międzynarodowymi normami. Oba dokumenty są powszechnie rozpoznawalne w wielu krajach.

Zobacz także: