Specjalista BHP

Oprócz inspektorów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy innym typem tytułu w tej specjalności jest specjalista do spraw BHP. Mogą zostać nim osoby mające odpowiednie wykształcenie i dodatkowo doświadczenie zawodowe.
Poniżej przedstawiamy obecne wymogi:

  • specjalista – wykształcenie wyższe kierunkowe albo studia podyplomowe, przynajmniej 1 rok stażu
  • starszy specjalista –wykształcenie wyższe w danym kierunku lub specjalności, studia podyplomowe, przynajmniej 3 lata stażu
  • główny specjalista – wykształcenie wyższe w danym kierunku lub specjalności, studia podyplomowe, przynajmniej 5 lat stażu

Wśród zadań specjalisty do spraw BHP należy między innymi kontrolowanie warunków pracy w zakładzie, sporządzanie dokumentów takich jak oceny ryzyka zawodowego, przygotowywanie procedur, prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, prowadzenie postępowań powypadkowych, współpraca z organami odpowiedzialnymi za kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i inne zgodnie z ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi zawodu.

W firmach, które potrzebują usług specjalisty BHP, nie jest konieczne zatrudnianie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Można w tym celu podjąć współpracę z zewnętrznymi usługodawcami prowadzącymi niezbędne działania. To bardziej korzystne pod kątem cen rozwiązanie, a przy tym zapewnia wysoki poziom obsługi w zakładzie pracy. Przy selekcjonowaniu odpowiedniego usługodawcy warto zapoznać się z posiadanymi przez niego uprawnieniami oraz zakresem oferowanej obsługi i doświadczeniem zawodowym.

Zobacz także: