Egzamin UDT na suwnice – pytania

Egzamin UDT na suwnice – przebieg, przykładowe pytania

Aby pracować z suwnicami, należy zakończyć odpowiedni kurs na suwnice oraz uzyskać uprawnienia UDT do obsługi tego rodzaju urządzeń. Szkolenie przekazuje uczestnikom kompleksową wiedzę dotyczącą pracy z suwnicami. Po takim przygotowaniu można podejść do egzaminu – jego pozytywne zaliczenie pozwala na uzyskanie uprawnień do obsług suwnic.

Zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów obsługujących urządzenia transportu bliskiego:

Egzamin teoretyczny (ustny):

 • Czas trwania egzaminu teoretycznego: maksymalnie 1 godzina.
 • Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Kryterium podziału jest kategoria uprawnień.
 • Podczas egzaminu członkowie komisji zadają egzaminowanemu 5 pytań, w tym 2 ogólne i 3 dla danego rodzaju i zakresu kwalifikacji.
 • Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 1 pytanie w części ogólnej i 2 pytania w danej kategorii uprawnień.

Egzamin praktyczny:

 • Czas trwania egzaminu praktycznego: maksymalnie 1 godzina.
 • Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji określają egzaminowanemu zadanie praktyczne do wykonania.
 • Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli egzaminowany wykona wszystkie czynności obsługi prawidłowo.

Podczas egzaminu teoretycznego komisja egzaminacyjna zadaje pytania poniższych kategoriach:

 • znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń
 • rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia
 • budowa urządzeń i mechanizmy urządzenia
 • udźwig (charakterystyka udźwigu)
 • wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne
 • znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi
 • niebezpieczne uszkodzenie i nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania
 • współpraca z hakowymi i sygnalistami
 • praca w specyficznych warunkach
 • warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń

Przykładowe pytania podczas egzaminu UDT na uprawnienia na suwnice:

 • Jakie są kategorie uprawnień na suwnice i co się w nich zawiera?
 • Jakie są rodzaje suwnic?
 • Jakie są najważniejsze dane techniczne suwnic?
 • Z jakich elementów zbudowana jest suwnica?
 • Jaki jest podział lin stalowych w suwnicach?
 • Jakie urządzenia zabezpieczające stosuje się w suwnicach?
 • Jak należy zachować się przy uszkodzeniu suwnicy?
 • Jakich czynności nie można wykonywać podczas pracy z suwnicą?

Zobacz także: