Kurs obsługi sprężarek

Zapisz się na kurs i zostań operatorem sprężarek! Sprężarka powietrza to nic innego jak urządzenie przeznaczone do uzyskiwania wysokiego ciśnienia gazu oraz wymuszania jego przepływu. Sprężarki mają zastosowanie zarówno w warunkach przemysłowych, jak i domowych. Podczas pracy sprężarka wydziela dużo ciepła, dlatego niezbędne jest posiadanie przez nią układu chłodniczego.

Zapisz się na szkolenie prowadzone w OSO, a dowiesz się, jak zapewnić wysoką niezawodność i wydajność instalacji sprężonego powietrza oraz jak radzić sobie z ryzykiem awarii.

Nasz Ośrodek Szkolenia Operatorów ma w swojej ofercie szkolenia z obsługi sprężarek powietrza. Wśród propozycji szkoleniowych OSO można znaleźć także inne kursy m.in. dla operatorów wózków widłowych, na ładowarki teleskopowe, podesty ruchome czy spawanie światłowodów. Od lat cieszymy się zaufaniem naszych klientów. Prowadzimy kursy z należytą starannością w trosce o jak najwyższą jakość zajęć.

Znajdziesz u nas skuteczne, profesjonalne programy szkoleń w zakresie sprężarek. Jesteśmy w stanie przystosować program szkoleń do potrzeb klienta.  Zapewniamy specjalistyczną kadrę szkoleniowców, atrakcyjne zajęcia oraz korzystne ceny. W trakcie naszych zajęć każdy uczestnik zostanie zapoznany z takimi tematami jak:

Zasady eksploatacji

 • Instalacje sprężonego powietrza
 • Obsługa ssaw i dmuchaw
 • Zasady eksploatacji
 • Obsługa sprężarek, kompresorów

Ponadto, każdy z uczestnik zapozna się z przepisami prawnymi, regulującymi zasady eksploatacji urządzeń oraz instalacji sprężonego powietrza, a także z klasyfikacją i budową poszczególnych typów instalacji sprężających powietrze. Poruszone również zostaną następujące zagadnienia:

 • Przepisy BHP oraz PPOŻ
 • Regulacja wydajności sprężarek
 • Zbiorniki ciśnieniowe stałe i przewoźne
 • Uruchamianie sprężarek i ich konstrukcja

Rodzaje sprężarek:

 • Sprężarki tłokowe – najpopularniejsze urządzenie podwyższające ciśnienie gazu, najczęściej powietrza. Urządzenia te mogą być jednostopniowe lub dwustopniowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać dużo wyższe ciśnienie w zbiorniku.
 • Sprężarki śrubowe – zasada działania polega na tłoczeniu powietrza poprzez zmniejszanie przestrzeni pomiędzy obracającymi się wirnikami (śrubami).
 • Sprężarka odśrodkowa – Powietrze jest zasysane do środka obracającego się wirnika z łopatkami promieniowymi i jest wypychane przez siły odśrodkowe. Zanim powietrze zostanie wyprowadzone na środek wirnika następnego stopnia sprężarki, przechodzi przez dyfuzor, gdzie energia kinetyczna jest przekształcana w ciśnienie.
RODZAJE SPRĘŻAREK:                        TŁOKOWA
                         ŚRUBOWA                       ODŚRODKOWA

Zdobyte kompetencje

 • Praca sprężarkami przewoźnymi różnych rodzajów i typów,
 • Czynne uczestnictwo w wykonywaniu przeglądów i napraw sprężarek przewoźnych,
 • Kontrolowanie jakości wykonywanych prac,
 • Organizacja pracy sprężarek przewoźnych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,
 • Przestrzeganie parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
 • Stosowane sprzętu i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • Stosowanie prawidłowych metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
 • Rozpoznanie zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
 • Wykonywanie w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku

Program kursu

Nasz kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu urządzeń sprężających powietrze. Dodatkowo uczą się wykonywania czynności związanych z uruchamianiem i zatrzymywaniem sprężarek różnego typu. Słuchacze biorą udział w wykładach, podczas których poznają przepisy BHP o PPOŻ oraz akty prawne dotyczące zasad eksploatacji urządzeń i instalacji sprężonego powietrza .  Uczestnicy szkolenia poznają także określające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych przepisy UDT.

Uprawnienia

Kurs na sprężarki zakańczany jest egzaminem przed komisją UDT. Uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje zdobycie uprawnień, które są ważne 5 lat. Po upływie terminu ważności jest możliwość przedłużenia uprawnień.

Wymagania dla uczestników

 • Ukończone 18 lat,
 • Wykształcenie minimum podstawowe,

Cel kursu

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę sprężarkami przewoźnymi oraz uzyskanie wiedzy w zakresie urządzeń sprężających powietrze. Dodatkowo przygotowujemy do egzaminu, po którym można uzyskać wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne.

Cena

Nasze ceny są korzystne i rozsądne. Dla grup zorganizowanych mamy atrakcyjne rabaty! Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą na naszej stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

Gdzie nas znaleźć

Poza główną siedzibą w Warszawie można nas znaleźć w dużych miastach Polski. W przypadku grup zorganizowanych dojeżdżamy do naszych klientów. Zapraszamy do sprawdzenia lokalizacji oddziałów OSO na naszej stronie internetowej.

 

Zobacz także: