Specjalności bhp sep udt i wiele innych on-line przez Internet (transmisje wideo) - uprawnienia do pracy operatora i konserwatora online - w OSO wdrożyliśmy e-learning i zalecenia dot. koronawirusa (covid-19). online transmisja wideo na żywo

Zdobądź uprawnienia UDT i inne niezbędne kwalifikacje! Zapraszamy na kursy OSO!

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie PPOŻ

Usługi BHP

Usługi PPOŻ

Słownik terminów

Strefę w obrębie lub wokół UTB, w której występuje zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzkiego.
STREFA NIEBEZPIECZNA
Osoba znajdującą się w strefie niebezpiecznej.
OSOBA NARAŻONA
Zdarzenie nagłe, które spowodowało śmierć, trwałą lub czasową niezdolność do pracy osób narażonych.
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
Nieprzewidziane uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życ...
NIEBEZPIECZNE USZKODZENIE
nominalna, maksymalna wielkość obciążenia wyrażona w kilogramach lub tonach, dla której zaprojektowano UTB i dla której producent zapewnia p...
UDŹWIG
Słownik terminów
Zamów rozmowę ze specjalistą

Zamów rozmowę
ze specjalistą ds. uprawnień

Numer zostanie wykorzystany wyłącznie w celu kontaktu
i nie zostanie nikomu sprzedany

Jesteś 1 osobą zamawiającą rozmowę

Dziękujemy
Zadzwonimy do Ciebie