Zasada działania oraz zastosowanie palnika acetylenowo-tlenowego

Jedną z najpopularniejszych metod służących do rozdzielenia metali posiadających właściwości niskostopowe oraz niskowęglowe jest metoda cięcia gazowego wykorzystująca palniki acetylenowo-tlenowe. Cykl cięcia materiału metalowego opiera się na Palnik acetylenowo - tlenowydoprowadzeniu go do odpowiedniej temperatury, dzięki której w połączeniu z bliskim kontaktem z palnikiem materiał ulega spaleniu oraz ulotnieniu się przyjmując postać tlenku metalu. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe jedynie wtedy, kiedy zastosowane zostaną odpowiednio skonstruowane palniki umożliwiające wymieszanie tlenu z odpowiednimi proporcjami gazu palnego. Najczęściej wykorzystywane materiały pełniące role gazu palnego to przede wszystkim acetylen oraz propan-butan. Cięcie tlenowe acetylenem jest jedną z najbardziej efektywnych metod, wynika to głównie z szybszego i dłuższego osiągania wysokich temperatur. Do głównych zalet palników acetylenowo- tlenowych zaliczyć można przede wszystkim ich mobilność, która umożliwia cięcie pod różnymi kontami, kolejną zaletą jest ich nienaganna jakość cięcia szczególnie grubych arkuszy metali a także funkcja umożliwiająca zmechanizowanie procesów cięcia. Metoda obróbki metali przy użyciu palników acetylenowo- tlenowych cieszy się dużym zainteresowaniem w wielu gałęziach przemysłu zaczynając od małych warsztatów, a kończąc na dużych halach produkcyjnych. Dzięki dużej uniwersalności cięcie gazowe wykorzystywane jest do obróbki żeliwa, mosiądzu, brązu oraz stali a także innych stopów metali. Zastosowanie znajduje też w procesie podgrzewania, opalania i lutowania.

Jak działa palnik acetylenowo-tlenowy?

Celem spawania gazowego jest podgrzanie materiału poddanego obróbce do odpowiednio wysokiej temperatury, aby następnie przy pomocy płomienia acetylenowo- tlenowego nastąpił proces degradacji i aby metal zmienił swój stan skupienia. Przy użyciu tej metody możliwe jest nie tylko rozdzielenie elementów stalowych o dużej grubości, ale również ich trwałe zespolenie. Na uzyskane efekty oraz jakość cięcia duży wpływ ma odpowiedni dobór rodzaju palnika. Aby uzyskać odpowiednią oraz dużą precyzję cięcia należy użyć mały palnik z mniejszym strumieniem. Wyróżnia się palniki uniwersalne, których zastosowanie odpowiednie jest zarówno do cięcia jak i spawania materiałów. Należy pamiętać, że nie wszystkie metale nadają się do obróbki z wykorzystaniem cięcia gazowego. Metale odpowiednie do obróbki palnikiem acetylenowo- tlenowym to:

 • żeliwo,
 • mosiądz,
 • tytan,
 • wolfram,
 • żelazo,
 • brąz.

Palniki acetylenowo- tlenowe doskonale radzą sobie również podczas obróbki stali konstrukcyjnych, niskowęglowych, pokrytych rdzą oraz niskostopowych.

Gdzie wykorzystywany jest palnik acetylenowo-tlenowy?

Obraz z napisem kursJest podstawą wszystkich prac z zakresu spawania, obróbki, cięcia wszelkiego rodzaju stopów metali. Dzięki wszechstronnemu wykorzystaniu oraz funkcji dostosowywania komponentów takich jak wielkość palnika, cięcie acetylenowo- tlenowe cieszy się dużą popularnością w dużych przedsiębiorstwach oraz małych firmach i warsztatach. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług jest wszędzie tam, gdzie niezbędne jest precyzyjne, wysokojakościowe dostosowanie nawet grubszych elementów metalowych dla potrzeb konkretnej branży czy usługi.

Wady i zalety wykorzystywania palnika acetylenowo – tlenowego.

Do głównych zalet stosowania palnika acetylenowo- tlenowego zaliczyć możemy: bardzo duży zakres grubości cięcia, dobra jakość cięcia grubszych materiałów, prostopadłe krawędzie cięcia, możliwość zautomatyzowania, możliwość cięcia pod różnym kątem. Natomiast jeśli chodzi o wady to zalicza się do nich: duża strefa wpływu ciepła, brak możliwości cięcia stali wysokostopowych i o wysokiej zawartości węgla, wydłużony czas przebicia przez materiał, mała prędkość cięcia.

Kurs cięcia palnikiem acetylenowo- tlenowym.

Dzięki naszemu kursowi zdobędziesz nowe kwalifikacje a w przyszłości dobrze płatną pracę. Kurs zapewnia również wiele korzyści dla firm z zakresu podniesienie kwalifikacji spawaczy oraz operatorów w zakresie cięcia gazowego, nabycia nowych uprawnień przez pracowników, rozszerzenia oferty świadczonych usług o cięcie gazowe, poprawienia bezpieczeństwa podczas pracy z palnikiem acetylenowo-tlenowym. Nasz kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym. Po pozytywnym zakończeniu kursu wydawane zostaje zaświadczenia ukończenia kursu dla ręcznych przecinaczy termicznych – cięcie acetylenowo-tlenowe – wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą TUV, którego ważność wynosi 3 lata. Zaświadczenie wydawane jest zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zaświadczenie uprawnia do pracy przy obsłudze urządzeń do ręcznego przecinania palnikiem acetylenowo-tlenowym oraz palnikiem propanowo-tlenowym w Polsce oraz pozostałych krajach e UE.

Zagadnienia omawiane na kursie:

 • budowa palnika gazowego,
 • poprawne ustawienie palnika acetylenowo-tlenowego,
 • zastosowanie gazu do cięcia,
 • kolejność i poprawność odpalania palnika,
 • poprawność wygaszania palnika,
 • odpowiednie ustawienie ciśnienia tlenu i acetylenu do cięcia,
 • jak równo ciąć materiał oraz jak wycinać otwory,
 • jakie są przepisy BHP podczas pracy z gazami technicznymi jak tlen, acetylen, propan.

Proces cięcia palnikiem

Kurs głównie przeznaczony jest dla osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną a także praktyczną, ale przede wszystkim skierowany jest do spawaczy oraz przecinaczy gazowych, pracowników zawodów pokrewnych jak ślusarz, mechanik, pracownik utrzymania ruchu.

Każdy kandydat powinien mieć ukończone 18 lat oraz posiadać wykształcenie minimum podstawowe. Kurs odbywać się będzie zarówno w formie stacjonarnej jak i online w zależności od preferencji kursantów. Cennik oraz zapisy dostępne są na naszej stronie internetowej.

Nazwa kursu: Szkolenie cięcia palnikiem acetylenowo- tlenowym
Wymagania:Ukończone 18 lat-wykształcenie min. podstawowe
Cennik:Koszt i zapisy na kurs dostępne są na stronie ośrodka szkoleniowego OSO.

Zobacz także: