KURS UDT OBSŁUGI UKŁADNIC MAGAZYNOWYCH

Szkolenie z obsługi układnicy magazynowej 

Nasz ośrodek szkoleniowy OSO oferujemy szkolenie przygotowujące do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego i samodzielnej pracy jako operator układnic magazynowych. 

układnice magazynowe na hali

Coraz więcej osób szuka zatrudnienia w magazynach, dlatego rywalizacja na rynku pracy jest bardzo duża. W celu zwiększenia swoich szans na znalezienie pracy lub uzyskanie podwyżki, warto zwiększać swoje uprawnienia i kwalifikacje. 

Cel szkolenia 

Przygotowanie do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego na operatora układnic magazynowych. Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie. 

Zakres tematyczny szkolenia 

 • przepisy i normy prawne dotyczące obsługi urządzeń, 
 • rodzaje urządzeń, które są objęte zakresem uprawnienia, 
 • budowa układnic magazynowych, 
 • organizacja i obszar działania dozoru technicznego, 
 • termin stateczności urządzenia, 
 • konstrukcja i działanie mechanizmów urządzenia, 
 • zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub nieszczęśliwego wypadku, 
 • organizacja pracy własnej, 
 • obowiązki operatora układnicy, które musi wykonać przed pracą, podczas pracy i po zakończeniu pracy,  
 • kategoryzacja i typologia układnic magazynowych, 
 • działanie hamulców i urządzeń zabezpieczających, 
 • manewrowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia, 
 • manewrowanie mechanizmami urządzeń specjalnego przeznaczenia, 
 • zasady BHP przy obsłudze układnic magazynowych, 
 • zasady dotyczące pracy w wyjątkowych warunkach, 
 • wyposażenie hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne. 

Układnice magazynowe – charakterystyka 

układnica na magazynie

Układnice magazynowe są zaliczane do UTB, czyli urządzeń transportu bliskiego. Do ich obsługi niezbędne jest posiadanie zaświadczenia Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzającego posiadane uprawnienia. 

Układnice to urządzenia przeznaczone do przemieszczania i układania ładunków, które są składowane w magazynach. Wyróżnić możemy następujące rodzaje układnic magazynowych: 

 • jednokolumnowe (słupowe), 
 • dwukolumnowe (ramowe), 
 • podwieszane, 
 • suwnicowe (przejezdne). 

Można je podzielić także ze względu na sterowność: 

 • sterowane automatycznie, 
 • sterowane półautomatycznie, 
 • sterowane ręcznie. 

Układnice mogą posiadać różne mechanizmy pobierające i podające. Może być zamontowany w urządzeniu przenośnik, chwytak albo widły. 

Cena kursu uwzględnia 

 • zajęcia teoretyczne, 
 • materiały szkoleniowe, 
 • zajęcia praktyczne, czyli nauka obsługi urządzenia, 
 • pomoc przy uzgadnianiu terminu egzaminu w UDT. 

Wymagania wobec kandydatów 

operator układnicy magazynowej
 • ukończone 18 lat, 
 • wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne, 
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeszkód do wykonywania obowiązków operatora układnic magazynowych. 

Kurs konserwatora 

Prowadzimy również szkolenie z zakresu konserwacji układnic magazynowych. Zapraszamy do skorzystania z kursu wszystkie osoby, których celem jest zostanie konserwatorem tych urządzeń. Nasi wykwalifikowani instruktorzy dołożą wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować Państwa do zdania egzaminu. 

PYTANIA KURSANTÓW

Gdzie mogę pracować po tym kursie?

Możesz pracować w hali magazynowej jako operator układnic magazynowych.

Czy macie też kurs konserwacji układnic magazynowych?

Tak. Nasza firma szkoleniowa oferuje kurs umożliwiający zostanie konserwatorem tych urządzeń.

Czego nauczę się podczas szkolenia?

Program kursu jest bardzo szeroki i można dowiedzieć się na nim m.in. jak prawidłowo obsługiwać układnice magazynowe, jaka jest ich budowa i mechanizmy w nich działające, jakie są obowiązki operatora oraz zasady zapewniające bezpieczeństwo podczas pracy. 

Jakie warunki trzeba spełniać, by wziąć udział w szkoleniu?

Są trzy podstawowe warunki: pełnoletność, ukończenie co najmniej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu. 

Zobacz także: