Kurs z dostępu budowlanego

Profesjonalne szkolenie z dostępu budowlanego

Dostępem budowlanym nazywamy wszystkie prace wykonywane na wysokościach, w przypadku których, w celu dostania się do miejsca pracy wykorzystywane są klasyczne środki techniczne. Zaliczamy do nich m.in.:  

 • rusztowania,  
 • podnośniki,  
 • podesty,  
 • drabiny.  

Rodzajem dostępu budowlanego nazywamy również wspinaczkę po elementach konstrukcji oraz po budowlach takich jak chociażby słupy. Po dotarciu do stanowiska pracy sprzęt oraz posiadane umiejętności wykorzystywane są do ochrony przed upadkiem oraz pozycjonowania przy użyciu podparcia czy podwieszenia.  

dostęp budowlany

Jakie umiejętności można uzyskać biorąc udział w kursie? 

Podczas kursów jego uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. na temat: 

 • znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem pracy na wysokościach, 
 • organizacji pracy na wysokościach,  
 • odpowiedniego doboru środków ochrony oraz zabezpieczeń,  
 • bezpiecznego poruszania się na dachach płaskich oraz skośnych. 

Kto powinien przystąpić do szkolenia z dostępu budowlanego?  

Kurs skierowany do osób, które podczas wykonywania prac są narażone na upadek z wysokości. Mogą wziąć w nim udział nie tylko osoby już pracujące branżach, gdzie niezbędne są uprawnienia wysokościowe, ale również takich, które chcą pracę zmienić oraz zdobyć nowe kwalifikacje.  

Kurs z dostępu budowlanego dedykowany jest dla osób, które pracują w takich dziedzinach jak:  

szkolenie z dostępu budowlanego
 • telekomunikacja, 
 • budownictwo, 
 •  energetyka,  
 • farmy wiatrowe, 
 • górnictwo, 
 • dekarstwo. 

Wymagania 

Aby wziąć udział w szkoleniu z dostępu budowlanego, należy spełniać następujące wymagania: 

 • być osobą pełnoletnią,  
 • posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wysokościach,   
 • mieć wykształcenie przynajmniej podstawowe. 

Dodatkowym atutem będzie również dobra sprawność fizyczna.  

Zakres szkolenia 

Szkolenia nazywane dostępem budowlanym składają się zarówno z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Podczas zajęć kursanci zapoznają się między innymi z przepisami z zakresu pracy na wysokości, a także z zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wykonywania tego typu zawodów. Poznają również jakie czynniki mogą przyczynić się do wypadków oraz w jaki sposób należy ograniczyć ich występowanie. Ponadto, dzięki szkoleniu, jego uczestnicy usystematyzują wiedzę o prawach i obowiązkach, jakich muszą przestrzegać pracownicy. Kursanci zapoznają się też z środkami stosowanymi do ochrony indywidualnej, do których zaliczamy związane są z pracą na wysokościach wyposażenia wykorzystywane w celu ochrony przed zagrożeniami dla naszego zdrowia i życia.

Na kursie budowlanym osoby w nim uczestniczące poznają również punkty asekuracyjne oraz różnego rodzaju stanowiska, a także dowiedzą się jak należy je budować z wykorzystaniem warunków panujących w danym miejscu. Ponadto zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu wiązania węzłów, które wykorzystywane są przy pracach na wysokościach. Oprócz tego szkolenie nauczy kursantów podstawowych zasad autoratownictwa. Prezentowane są na nim sposoby oraz systemy asekuracji oraz sprzęty, które są do tego pomocne.  

Dzięki kursom w naszej firmie każdy z kursantów nie tylko zdobędzie wiedzę, którą wykorzysta w przyszłości w pracy, ale również zapewni większe bezpieczeństwo sobie, jak i współpracownikom. 

Kurs kończy się egzaminem zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. 

Szczegółowy program szkolenia 

Na kursie z dostępu budowlanego poruszane są takie tematy teoretyczne jak np.: 

 • transport materiałów,  
 • transport narzędzi,  
 • metody wykonywania pracy na wysokościach,  
 • aktualne przepisy oraz normy związane z pracą na wysokościach,  
 • budowa olinowania,  
 • system ochrony przed upadkami,  
 • praca na dachach skośnych posiadających różne nachylenie,  
 • bezpieczeństwo pracy na dachu płaskim,  
 • poruszanie się po drabinach,  
 • poruszanie się po masztach,  
 • poruszanie się po konstrukcjach. 

Na zajęciach praktycznych uczestnicy kursu zapoznają się z: 

 • prawidłowym poruszaniem się po drabinach przystawnych oraz rozstawnych, 
 • poruszaniem się po konstrukcjach przy użyciu linek bezpieczeństwa czy haków, 
 • podstawowymi informacjami na temat ratownictwa, w tym o: pomocy przedmedycznej, sposobach zachowania się podczas szoku widzenia oraz technice prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej, 
 • metodyką ratownictwa w miejscu pracy przy wykorzystaniu zestawu ewakuacyjnego. 

Certyfikat  

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursanci otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte przez nich umiejętności. Dodatkowo każdy z nich dostaje poświadczenie zdania egzaminu, które wydawane jest w postaci plastikowej karty. Po upływie ważności certyfikatu zapraszamy do uczestnictwa w kursie przypominającym. 

Kursy przypominające 

Dzięki szkoleniom przypominającym kursanci są na bieżąco w tematyce przepisów prawa oraz technik, które używane są w różnych sposobach pracy na wysokościach, zwłaszcza w przypadku powrotu do pracy po długiej przerwie bądź po wygaśnięciu uprawnień.  

człowiek się wspina

Istotne! 

Szkolenie z dostępu budowlanego nie zastępuje szkolenia BHP, którego odbycie jest obowiązkowe. Podstawowy kurs ma na celu uzyskanie przez jego uczestników specjalistycznej wiedzy z zakresu pracy na wysokości przy użyciu środków ochrony indywidualnej.  

W przypadku, kiedy uczestnik szkolenia rozpoczyna pracę na stanowisku, na którym będzie pracować na wysokościach, nasza firma oferuje możliwość uzupełnienia szkolenia z dostępu budowlanego o wstępne szkolenie BHP. Może być on przeprowadzony wraz ze podstawowym szkoleniem wysokościowym. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego odbycie.  

Kiedy pracownik jest już zatrudniony i wykonuje prace na wysokościach i kiedy zbliża się termin szkolenia okresowego, nasza firma oferuje możliwość obycia również takiego kursu. Powinno się ona odbywać nie rzadziej niż raz na rok. 

Zapraszamy do zapoznania się z kursami, jakie oferuje nasza firma. 

szkolenie alpinistyczne

Zobacz także: