Kurs z dostępu budowlanego

Dostępem budowlanym nazywamy wszystkie prace wykonywane na wysokościach. W celu dostania się do miejsca pracy wykorzystywane są klasyczne środki techniczne takie jak rusztowania, podnośniki, podesty czy po prostu drabiny. Rodzajem dostępu budowlanego nazywamy również wspinaczkę po elementach konstrukcji oraz po budowlach takich jak chociażby słupy. Po dotarciu do stanowiska pracy sprzęt oraz umiejętności wykorzystywane są do ochrony przed upadkiem oraz pozycjonowania przy użyciu podparcia czy podwieszenia.

dostęp budowlany

Kto powinien przystąpić do szkolenia z dostępu budowlanego

Kurs z dostępu budowlanego dedykowany jest dla osób, które pracują w takich dziedzinach jak:

 • Telefonia komórkowa
 • Telekomunikacja
 • Budownictwo
 • Dekarstwo
 • Energetyka
 • Farmy wiatrowe
 • Górnictwo
 • Dekarstwo

W szkoleniu mogą uczestniczyć zarówno osoby indywidualne jak i firmy.

Kursy skierowane jest również dla osób, które podczas wykonywania prac są narażone na upadek z wysokości. Mogą wziąć w nim udział nie tylko osoby już pracujące w wyżej wymienionych branżach, ale również takich, które chcą pracę zmienić oraz zdobyć nowe kwalifikacje.

Wymagania

 • Pełnoletność
 • brak przeciwwskazań do pracach wykonywanych na wysokościach
 • sprawność fizyczna

Szkolenia nazywane dostępem budowlanym składają się zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Kursanci zapoznają się z przepisami z zakresu pracy na wysokości, zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas wykonywania tego typu zawodów. Poznają szkolenie z dostępu budowlanegorównież co może przyczynić się do wypadków oraz jak ograniczyć ich występowanie. Dzięki szkoleniu jego uczestnicy usystematyzują wiedzę o prawach i obowiązkach jakich muszą przestrzegać pracownicy. Kursanci zapoznają się z środkami stosowanymi do ochrony indywidualnej. Zaliczamy do nich wyposażenia wykorzystywane w celu ochrony przed zagrożeniami dla naszego zdrowia i życia, które związane są z pracą na wysokościach.

Na kursie budowlanym osoby w nim uczestniczące poznają punkty asekuracyjne oraz różnego rodzaju stanowiska. Dowiedzą się jak je budować z wykorzystaniem warunków jakie panują w danym miejscu. Ponadto zdobędą  praktyczną wiedzę z zakresu wiązania węzłów, które wykorzystywane są przy pracach na wysokościach.

Szkolenie nauczy również podstawowych zasad autoratownictwa. Prezentowane są na nim sposoby oraz systemy asekuracji oraz sprzęty, które są do tego pomocne. Dzięki kursom w naszej firmie każdy z kursantów nie tylko zdobędzie wiedzę, którą wykorzysta w przyszłości w pracy, ale również zapewni większe bezpieczeństwo sobie jak i współpracowników.

Program szkolenia

Na kursie z dostępu budowlanego poruszane są takie tematy jak np.:
 • Transport materiałów
 • Transport narzędzi
 • Metody wykonywania pracy na wysokościach
 • Aktualne przepisy oraz normy związane z pracą na wysokościach
 • Budowa olinowania
 • System ochrony przed upadkami
 • Praca na dachach skośnych posiadających różne nachylenie
 • Bezpieczeństwo pracy na dachu płaskim
 • Poruszanie się po drabinach
 • Poruszanie się po masztach
 • Poruszanie się po konstrukcjach

Zajęcia praktyczne z dostępu budowlanego.

 • Na zajęciach praktycznych uczestnicy kursu zapoznają się z:
 • Prawidłowym poruszaniem się po drabinach przystawnych oraz rozstawnych
 • Poruszaniem się po konstrukcjach przy użyciu linek bezpieczeństwa czy haków
 • Podstawowymi informacjami na temat ratownictwa, w tym pomoc przedmedyczna, sposobów zachowania się podczas szoku widzenia oraz prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej.
 • Ratownictwa w miejscu pracy przy wykorzystaniu zestawu ewakuacyjnego

Kurs kończy się egzaminem zarówno praktycznym jak i teoretycznym.

Jakie zdobędziemy umiejętności

Podczas kursów jego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • Znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem pracy na wysokościach
 • Organizacji pracy na wysokościach
 • Odpowiedni dobór środków ochrony oraz zabezpieczeń
 • Bezpiecznego poruszania się na dachach płaskich oraz skośnych

Czas trwania kursu

Szkolenie z dostępu budowlanego trwa około 8 godzin i może w nim uczestniczyć minimalnie dwóch kursantów.

Cena szkolenia

 • W przypadku grupy liczącej 2 osoby cena za osobę to 550 zł
 • Większa grupa osób niż 2 to cena 400 zł za osobę.

Certyfikat

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursanci otrzymują certyfikat. Potwierdza on zdobyte przez nich umiejętności. Dodatkowo każdy z nich dostaje poświadczenie zdania egzaminu. Jest ono wydawane w postaci plastikowej karty. Po upływie ważności certyfikatu zapraszamy do uczestnictwa w kursie przypominającym. Jest on jednodniowy.

Kursy przypominające

Dzięki szkoleniom przypominającym kursanci są na bieżąco w temacie przepisów prawa oraz technik, które używane są w różnych sposobach pracy na wysokościach, zwłaszcza w przypadku powrotu do pracy po długiej przerwie bądź po wygaśnięciu uprawnień.

Istotne!

Szkolenie z dostępu budowlanego nie zastępuje szkolenia BHP, którego odbycie jest obowiązkowe. Podstawowy kurs ma na celu uzyskanie przez jego uczestników specjalistycznej wiedzy z zakresu pracy na wysokości przy użyciu środków ochrony indywidualnej.

W przypadku, kiedy uczestnik szkolenia rozpoczyna pracę na stanowisku, na którym będzie pracować na wysokościach, nasza firma oferuje możliwość uzupełnienia szkolenia z dostępu budowlanego o wstępne szkolenie BHP. Taki kurs jest dodatkowo płatny 50 zł, trwa 135 minut. Może być on przeprowadzony wraz ze podstawowym szkoleniem wysokościowym. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego odbycie.

Kiedy pracownik jest już zatrudniony i wykonuje prace na wysokościach i kiedy zbliża się termin szkolenia okresowego, nasza firma oferuje możliwość obycia również takiego kursu. Powinno się ona odbywać nie rzadziej niż raz na rok.

Zapraszamy do zapoznania się z kursami jakie oferuje nasza firma.

Zobacz także: