Ocena ergonomiczna

Ergonomia pracy to jeden z kluczowych elementów BHP. Właściwie przygotowane stanowisko pracy powinno być ergonomiczne, czyli zaprojektowane tak, aby wykonywanie zleconych czynności było łatwiejsze, szybsze i jednocześnie nie powodowało zwiększonego ryzyka występowania wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.W ocenie ergonomicznej stanowiska pracy stosuje się różne typy metodologii dla określenia, w jakim stopniu spełnia ono wymogi ergonomiczności. Stosuje się w tym celu następujące metody:

  • KIM – Key Item Method – metoda wskaźników kluczowych dla ręcznego dźwigania
  • REBA – Rapid Entire Body Assessment – szybka całościowa ocena postawy ciała podczas pracy
  • OWAS – Ovako Working Posture Analysis System – metoda analizy obciążenia statycznego

Metody te pozwalają na kompleksowe przebadanie stanowiska pracy, by sprawdzić jego ergonomię. Biorą pod uwagę czynniki takie jak:

  • obciążenie pracą fizyczną
  • obciążenie psychiczne
  • antropometrię stanowiska pracy
  • środowisko pracy w kwestii norm hałasu, higieny, wibracji, mikroklimatu
  • rozmieszczenie układów sterowania i kontroli
  • i inne zależne od stanowiska pracy

Przeanalizowanie wszystkich tych czynników pozwala na wyznaczenie aktualnej oceny ergonomicznej stanowiska pracy oraz wskazuje na sposoby poprawy, gdy są one zalecane. Klient po przeprowadzeniu oceny ergonomicznej otrzymuje pismo z analizą, oceną i zaleceniami.

Oceny stanowisk pracy wykonujemy w całej Polsce, dojeżdżając do klientów. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług!

Zobacz także: