Ergonomisk bedömning

Arbetsergonomi är en av nyckelfaktorerna för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. En ordentligt förberedd arbetsplats bör vara ergonomisk, det vill säga utformad så att utförandet av uppdragsaktiviteter blir enklare, snabbare och samtidigt inte medför ökad risk för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, den uppfyller ergonomins krav. Följande metoder används för detta ändamål:

  • KIM - Key Item Method - en metod för nyckelindikatorer för manuella lyft
  • REBA - Rapid Entire Body Assessment - snabb bedömning av kroppshållningen under arbetet
  • OWAS - Ovako Working Posture Analysis System - en metod för statisk belastningsanalys

Dessa metoder möjliggör en omfattande undersökning av arbetsplatsen för att kontrollera dess ergonomi. De tar hänsyn till faktorer som:

  • fysisk arbetsbelastning
  • mental stress
  • arbetsplatsantropometri
  • arbetsmiljö vad gäller buller, hygien, vibrationer och mikroklimat
  • arrangemang av kontroll- och övervakningssystem
  • och andra beroende på arbetsplats

Analysen av alla dessa faktorer möjliggör bestämning av den aktuella ergonomiska bedömningen av arbetsplatsen och indikerar sätt att förbättra, när de rekommenderas. Efter att ha genomfört en ergonomisk bedömning får klienten ett brev med analys, bedömning och rekommendationer.

Vi utför jobbbedömningar över hela Polen och pendlar till kunder. Vi välkomnar dig hjärtligt att använda våra tjänster!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: