Brandutbildning

När du vill ge brandskyddsutbildning kan du göra det tillsammans med vårt OSO Operatörsutbildningscenter! Vi kör dem alltid på en hög nivå och ger våra kunder fullt stöd till överkomliga priser. 209 par. 1 poäng 2 å arbetsbalken framgår att arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla sina anställda nödvändiga medel för att bekämpa bränder och utrymning och ska utse arbetstagare som ska utföra uppgifter i detta avseende. Det bästa alternativet är en brandutbildning.

Vi tillhandahåller både preliminära och periodiska säkerhetsträning och brandsäkerhet. Tack vare oss är dina anställda alltid väl förberedda för sitt arbete. Vi har åtagit oss att se till att varje brandutbildning har kännetecknats av högsta möjliga kvalitet - vi har erfarna instruktörer, toppmoderna lokaler och lägger vikt vid en innehållsrik och aktiverande läroplan. Tack vare oss uppfyller alla brandskyddsutbildningar inte bara de lagstadgade kraven, utan ger också mycket användbar kunskap i vardagen.

Vårt erbjudande

Vi anordnar en inledande brandutbildning för nyanställda medarbetare som syftar till att sätta sig in i de föreskrifter och instruktioner som gäller inom brandsäkerhetsområdet på en given arbetsplats och lära ut hur man går tillväga vid brand. Det finns också periodisk brandskyddsutbildning vars syfte är att komplettera och uppdatera kunskaperna. Varje arbetsmiljö- och brandskyddsutbildning består av en teoretisk och praktisk del som ger deltagarna nödvändiga kunskaper och färdigheter.

Ämnen för klasser

  • information om brandrisker på arbetsplatsen
  • presentation av arbetsplatsens brandanvisning
  • tillhandahålla information om placering av brandutrustning
  • principer för evakuering och brandmarkering
  • genomföra evakuerings- och nödprocedurer
  • principer för drift av handhållen brandsläckningsutrustning
  • ge första hjälpen till skadade

Detta ämne utvecklas individuellt beroende på kundens rekommendationer. Genom att justera programmet kan du få de bästa pedagogiska resultaten. Dessutom kompletteras lektionerna med praktiska övningar och demonstrationer. Efter slutet av klasserna får deltagarna lämpliga certifikat för att de är klara.

Hög kvalitet på utbildningen

Alla brandskyddskurser som erbjuds av vårt center håller hög kvalitet. Vi har flera års erfarenhet inom vår specialitet och vi vet vad våra kunder behöver. Av denna anledning genomförs varje brandskyddskurs och andra typer av klasser med hänsyn till de senaste lagbestämmelserna, aktiverar utbildningsmetoder och under överinseende av kompetenta instruktörer. Vi har moderna träningslokaler, vi har utrustning som gör att vi kan genomföra intressanta och därför hjälpsamma lektioner.

Var verkar vi

Du kan anmäla dig till våra brandskyddsutbildningar i följande städer: Warszawa, Kraków, Katowice, Bielsko-Biała. Klasserna genomförs med jämna mellanrum enligt schemat på vår hemsida. Organiserade grupper bjuds in till en sluten brandbekämpningsutbildning för anställda, som vi anordnar både i våra filialer och på valfri plats - vi pendlar till arbetsplatser, utbildningsrum och andra punkter i hela Polen.

Servicepriser

Priset för tjänsten beror i första hand på antalet deltagare. För större grupper ger vi attraktiva rabatter och förhandlar om priser. För att få en mer exakt offert, vänligen skicka oss en förfrågan via formuläret på hemsidan.

Om du behöver ytterligare tjänster relaterade till brandsäkerhet erbjuder vi omfattande hjälp. Vi tillhandahåller tjänster inom detta område för företagskunder till överkomliga priser. Du kan se erbjudandet på vår hemsida. Om du har några frågor, vill få en serviceoffert eller boka plats, vänligen kontakta vår personal.

Vi inbjuder dig till brandskyddsutbildning till SPA Operators Training Center!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: