Lista över certifieringskommittéer för G1, G2, G3 tentor

G1, G2, G3 befogenheter - certifieringskommittéer

För att få utföra arbete på elinstallationer och elnät i kategori G1, värmeinstallationer i kategori G2 och gasinstallationer i kategori G3 behöver du lämpliga tillstånd. Dessa kallas "SEP-tillstånd", men det är inte bara SEP - den polska elektrikerföreningen - som kan införa dem.

Certifieringskommittéer som kan bevilja G1 elbehörighet samt för kategorierna G2 och G3 utses av Energimyndigheten.

De viktigaste certifieringskommittéerna är:

  • SEP - Association of Polish Electrical Engineers
  • PSE - Polish Electrical Installation Association
  • SIMP - Föreningen för polska maskiningenjörer
  • SITPS eller SITSpoż - Association of Food Industry Engineers and Technicians

ERO kan även utse andra certifieringskommittéer. Därför finns det flera hundra olika kommittéer i Polen, inför vilka deltagare i de så kallade G1-, G2-, G3-utbildningarna - kan erhålla kvalifikationer.

Det är värt att påpeka att de befogenheter som utfärdas av examenskommittéerna: SEP, PSE, SIMP, SITPS beviljas för en bestämd period av 5 år. Efter denna tid är det nödvändigt att förnya dem genom att göra om provet.

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: