UDT-kurs för licensiering

UDT-kvalifikationerFiberoptik har förändrat hela teknikbranschen och gjort det möjligt att överföra data med hög hastighet. Tack vare kranar kan vi flytta tunga varor på byggarbetsplatser, i produktionshallar eller på varv. De mobila plattformarna med mast gör det möjligt att arbeta på fasader eller måla väggar.

På grund av den ständiga efterfrågan på kortslutningar för driften av ovan nämnda utrustning och den växande efterfrågan på underhåll av fiberoptiska kablar erbjuder vårt Operator Training Centre (OSO) dig en specialiserad yrkesutbildning, efter vilken du kommer att få en hög kunskaps- och färdighetsnivå inom det yrke du vill utöva. När du har slutfört kurserna kan du testa dina kunskaper genom ett prov och få det nödvändiga UDT-certifikatet (Office of Technical Inspection).

Vad gör UDT och vilka är dess befogenheter?

UDT (Office of Technical Inspection) är en statlig institution som inrättats för att garantera säkerheten hos alla tekniska anordningar och installationer som omfattas av teknisk tillsyn. UDT arbetar på grundval av rättsakter, främst lagen av den 21 december 2000 om teknisk tillsyn. Genom denna lag får vi reda på vad tekniska kontrollbyrån ansvarar för.

De tillstånd som utfärdas av UDT gäller bland annat företag som moderniserar, tillverkar, reparerar och monterar teknisk utrustning. Detta gäller både inhemska och utländska anläggningar. Även UDT-kvalifikationer specificera den enskilda arbetstagarens kvalifikationer för underhåll eller drift av utrustning som omfattas av teknisk övervakning och, mer specifikt, materialhanteringsutrustning (t.ex. byggkranar, lyftkranar, stationära kranar, tornkranar, mobila plattformar, lyftvagnar).

Certifikat som utfärdas av kontoret för teknisk kontroll bekräftar att de anställda har kunskap om lagbestämmelser och regler samt kunskap om de tekniska villkoren för teknisk kontroll.

tornkranar

UDT-utbildning

För att få din UDT-licens är det viktigt att genomgå utbildning och förvärva de nödvändiga kunskaperna. Våra omfattande kurser vid Operator Training Centre genomförs på hög nivå av kvalificerade specialister som alltid står till ditt förfogande. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser i hantering av materialhanteringsutrustning, t.ex. en kurs för truckförare eller för lyftplattformar. Dessutom erbjuder vi utbildning i reparation och underhåll av UDT-utrustning och en kurs i svetsning med fiberoptik.

KURSER SOM ERBJUDS AV OPERATOR TRAINING CENTRE (OSO)

Typer av utbildning:För vem:Beskrivning av utbildningen:
Förare av gaffeltruckarFör dem som arbetar med transport och lossning av mindre varor, t.ex. lager, butiker eller företag.Kurser i föreläsningsformat.

Frågor:

 • bestämmelser om teknisk övervakning
 • säker användning av plattformar
 • konstruktions- och bruksanvisningar för utrustningen
 • tester av anordningen
Hängande plattformar - driftExempelvis: För arbetare på byggarbetsplatser, som utför monteringsarbete, reparerar eller utför besiktningar på fartyg.
 • typer och konstruktion av hängande plattformar
 • säkerhet vid hantering av utrustning
 • hållfasthetsprovningar.
 • nödvändiga åtgärder, förberedelser för arbete
För arbetsplattformar och saxliftar som är certifierade för arbete utomlandsPersoner som vill arbeta utomlands som operatörer av mobila plattformar.
 • Typer och användning av mobila plattformar.
 • säkerhet vid
 • drift av utrustningen
 • Konstruktion av sax- och korgliftar (inklusive internationell nomenklatur).
 • Beteende vid olyckor.
 • bestämmelser om hälsa och säkerhet vid verksamhet utomlands
 • utländska bestämmelser i samband med driften av hissar

Dessutom erbjuder vi utbildning:

 • Mastlyftkurser - för operatörer
 • Användning av saxliftar - för operatörer
 • Kurs för mobila plattformar transportabel
 • Utbildning för kranar
 • Kurser för arbetsplattformar
 • Att lära sig svetsa fiberoptik
 • Reparationer och underhåll av UDT:s utrustning

Utbildningslokal

Våra kurser består av en praktisk och en teoretisk del. Undervisningen sker på ett lättillgängligt sätt och på ett sådant sätt att du lätt kan avlägga UDT:s statliga examen och därmed de nödvändiga kvalifikationerna för att utöva ditt yrke.

Tveka inte att höra av er till oss så ger vi dig all information du behöver. Vi har överkomliga priser som du kan vara säker på - vi fastställer dem individuellt. När gruppen är organiserad erbjuder vi rabatter. Vårt center erbjuder både öppna och slutna kurser. Vårt huvudkontor ligger i Warszawa, men vi har även verksamhet i andra städer: Krakow, Bielsko-Biala och Katowice. Om kursen är stängd reser vi till den plats du önskar.

Vi uppmuntrar dig också att ta en titt på det fantastiska utbudet av kurser som vårt Operator Training Centre har att erbjuda. Vi har bland annat introduktions- och periodiska kurser i arbetsmiljöfrågor, utbildning i första hjälpen samt kurser. Brand.

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: