Höjdkurs

Do prowadzenia prac na wysokości konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień wysokościowych, które określane są też jako uprawnienia alpinistyczne. Wybierając nasz kurs wysokościowy, możesz je uzyskać. W Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO prowadzimy zajęcia pozwalające na uzyskanie uprawnienia do pracy na wysokości. Zapewniamy kompleksową i fachową obsługę oraz przystępne ceny.Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) praca na wysokości wymaga odpowiednich przygotowań, które obejmują też konieczność przeszkolenia pracowników. W takim przypadku pracodawca powinien wysłać pracowników na kurs alpinistyczny – wysokościowy. Także istnieje możliwość wzięcia w zajęciach jako osoba indywidualna.

Höjdträning - tillträde till rep och konstruktion

Eftersom arbete på höjd med användning av lämplig bergsklättringsutrustning kan delas in i reptillgång och konstruktionstillgång, inkluderar vårt erbjudande även två typer av träning.

Rope access utbildning riktar sig till personer som vill arbeta som repklättrare. Den är avsedd för personer som vill utföra arbeten som att montera annonser och andra monteringsarbeten, beskära träd, fälla träd, tvätta fönster på höjden, ta bort snö från tak, måla fasad, serva master.

Byggtillträdesutbildning är avsedd för anställda som måste klättra på exempelvis byggnadsdelar för att ta sig till arbetsplatsen. De är avsedda bland annat för anställda inom bygg-, tak-, tele- och elbranschen.

Utbildningarna innehåller teoretiska och praktiska delar, vilket gör att deltagarna kan förbereda sig för arbete på höjd.

Utbildningsprogrammet innehåller bland annat följande frågor:

  • lagliga och hälso- och säkerhetskrav
  • egenskaper hos bergsbestigningsarbeten
  • faror relaterade till arbete på höjden
  • val, användning och kontroll av utrustning
  • räddningstekniker
  • individuella och kollektiva försäkringar
  • regler för hälsa och säkerhet
  • praktiska övningar

Efter avslutad kurs gör deltagarna tentamen. Efter att ha passerat den får de höjdlicens. Rättigheterna gäller i 3 år. Efter denna tid bör de förnyas genom att gå en repetitionskurs.

Vi står till din tjänst vid eventuella ytterligare frågor. Vi välkomnar dig hjärtligt att ta del av utbildning i vårt OSO Center!

5/5 - (10)
UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: