Första hjälpen - krav

Arbetslagstiftningen, och närmare bestämt lagen om ändring av lagen av den 21 november 2008 (lagtidskrift nr 223, punkt 1460), art. 2091 definierar kraven för arbetsgivare inom området första hjälpen. Alla arbetsgivare är skyldiga att följa första hjälpen-kraven.

Reglerna ålägger arbetsgivare att:

  • tillhandahålla de resurser som krävs för att ge första hjälpen i händelse av brand, evakuering eller andra nödsituationer
  • uppgift bland anställda om den person som kommer att vara ansvarig för att tillhandahålla den
  • säkerställa kontakten med räddningstjänsten

På arbetsplatsen ska arbetsgivaren ange vilken anställd som ska sköta första hjälpen-åtgärderna. För detta ändamål kan du använda första hjälpen kurs pre-medicinsk, vilket inkluderar teoretisk information och praktiska övningar. Arbetsgivaren kan också förelägga alla anställda att utbildas i första hjälpen. Efter att ha genomfört utbildningen får deltagarna lämpliga certifikat.

Första hjälpen-verksamheten på arbetsplatsen ska vara individuellt anpassad till företagets affärsprofil samt antalet anställda och typen av risker. För att göra detta kan arbetsgivaren använda de rådgivningstjänster som tillhandahålls av specialister. Arbetsgivare som inte följer bestämmelserna i laglagen och andra bestämmelser om första hjälpen kan drabbas av ekonomiska påföljder.

Alla som är intresserade av att använda denna typ av tjänst vi välkomnar dig hjärtligt att använda tjänsterna i vårt Center!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: