Farliga situationer när du kör kranen

Krandrift – hur går man tillväga i farliga situationer?

Kranföraren ska ha UDT-kvalifikationer - Kontoret för teknisk inspektion. Under sitt arbete ska han följa principerna för hälsa och säkerhet i arbetet för att minska risken för farliga situationer som kan påverka hans och andras hälsa och liv.

Alla situationer av detta slag kan dock inte förhindras. Vad ska kranföraren göra då?

Vi kan dela in farliga situationer i tre kategorier:

  • Nödsituationer
  • inträffandet av en olycka
  • brand

Misslyckanden kl arbeta med traverskran kan hända ofta, särskilt med äldre enheter. Om operatören upptäcker ett fel ska han omedelbart sluta arbeta och rapportera det till sin chef. Arbetet kan fortsätta när hotet är borta och utrustningen kontrolleras igen. Operatören får inte försöka åtgärda fel på egen hand!

När en olycka inträffar ska platsen först säkras och första hjälpen ges till de skadade. Vid behov måste du ringa efter medicinsk hjälp. Kranförarens överordnade bör underrättas om olyckan.

Om det brinner i kranens arbetsområde är operatörens uppgift att varna personer i riskområdet. Bryt ström- och gasförsörjningen i byggnaden och i traverskranen. Du kan försöka släcka elden själv med en brandsläckare, när den inte är för stor. Vid större bränder, ring brandkåren så snart som möjligt. Du bör informera dina överordnade om händelsen. Vid behov bör evakuering beordras.

Om det finns några tvivel om säker drift av kranen, kan operatören avbryta arbetet och kontakta arbetsledaren.

Vi inbjuder dig till OSO-kursen för portalkranar - hos oss får du UDT-kvalifikationer för portalkranar. Välj UDT-kurser med de bästa!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: