Arbetsmiljöspecialist

Förutom arbetarskyddsinspektörer är en annan typ av titel inom denna specialisering en arbetarskyddsspecialist. Personer med lämplig utbildning och dessutom yrkeserfarenhet kan bli det.
Nedan är de nuvarande kraven:

  • specialist - högre utbildning inom området eller forskarutbildning, minst 1 års praktik
  • senior specialist - högre utbildning inom ett visst ämnesområde eller specialisering, forskarutbildning, minst 3 års praktik
  • huvudspecialist - högre utbildning inom ett visst ämnesområde eller inriktning, forskarutbildning, minst 5 års praktik

I arbetsmiljöspecialistens uppgifter ingår bland annat att kontrollera arbetsförhållandena i anläggningen, förbereda dokument såsom bedömningar yrkesrisk, utarbeta rutiner, genomföra grundutbildning och fortbildning, genomföra utredningar efter olycka, samarbeta med myndigheter som ansvarar för att övervaka hälsa och säkerhet i arbetet och annat i enlighet med lagar och förordningar som rör yrket.

I företag som behöver en hälso- och säkerhetsspecialists tjänster är det inte nödvändigt att anställa en person med lämpliga kvalifikationer. För detta ändamål kan samarbete med externa tjänsteleverantörer som utför nödvändiga aktiviteter genomföras. Det är en mer kostnadseffektiv lösning, och säkerställer samtidigt en hög servicenivå på arbetsplatsen. När du väljer rätt tjänsteleverantör är det värt att bekanta dig med hans rättigheter samt omfattningen av den tjänst som erbjuds och yrkeserfarenhet.

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: