Recept - första hjälpen

Första hjälpen är lagreglerat. De gäller för varje person, och även arbetsgivare, och ställer krav på dem i situationer där det finns risk för hälsoskador eller förlust av liv.

Regler:

  • Labor Code - lagen om ändring av lagen av den 21 november 2008 (Journal of Laws No. 223, punkt 1460), Art. 2091
  • Förordning av ministern för arbetsmarknad och socialpolitik av den 26 september 1997 om allmänna bestämmelser om hälsa och säkerhet i arbetet (2003 års lagtidning, nr 169, punkt 1650, med ändringar)
  • Lag av den 8 september 2006 om statens medicinska räddning
  • Lag av den 6 juni 1997 - strafflagen, art. 26 och 162
  • Trafikregler

Den som underlåter att ge första hjälpen till en människa i ett tillstånd av omedelbart hot mot liv eller hälsa utsätts enligt föreskrifterna för ett straff på upp till 3 års fängelse. Arbetsgivare är skyldiga att förse anställda med lämpliga första hjälpen-åtgärder - hygienåtgärder, hygienisk och sanitär utrustning och akuta första hjälpen-åtgärder. Grundutrustningen är en första hjälpen-låda. Utrustningen i första hjälpen-kit beror på anläggningens arbetsprofil och antalet anställda.

Dessutom är det nödvändigt att utbilda minst en anställd som kommer att ansvara för första hjälpen på arbetsplatsen. För att göra detta, använd kurser som ger dig all viktig information om det aktuella ämnet.

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: