Kranservice - allmänna arbetsmiljöanmärkningar

Kranservice. Vad ska portalkranen komma ihåg?

Portalkranen är en anordning som endast kan användas av en person som har lämplig UDT-kvalifikationer. Dess uppgift är att korrekt förbereda enheten för arbete och att utföra arbete, samt att utföra lämpliga aktiviteter efter avslutat arbete.

Detaljerad information om driften av traverser finns i OHS-manualen - arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla den till den anställde som bör läsa dess bestämmelser. Vilka är de allmänna anmärkningarna om driften av traverser som finns i OHS-manualen?

En anställd kan börja arbeta med en portalkran:

 • med lämplig hälso- och säkerhetsutbildning, och Brand
 • med lämpliga kvalifikationer för traverser som beviljats av Office of Technical Inspection
 • vid god hälsa, vilket bekräftas av ett intyg utfärdat av en yrkesmedicinsk läkare
 • i lämpliga arbetskläder utan lösa element, i lämpliga arbetsskor och personlig skyddsutrustning såsom skyddshjälm, skyddshandskar

Innan arbetet påbörjas bör kranföraren utföra alla nödvändiga förberedande aktiviteter:

 • bekanta dig med anteckningarna i driftboken (överlämning eller servicebok)
 • kontrollera enhetens närhet för säkerhets skull
 • lära känna de laster som ska transporteras och förbereda en säker plats för deras förvaring
 • överenskommelse med kroksystemet för kommunikation med användning av signaler och symboler
 • daglig inspektion av enheten och dess provkörning
 • göra en korrekt anteckning i operationsboken (överlämning eller service)

De uppgifter som anförtros kranföraren bör utföras i enlighet med reglerna och föreskrifterna samt arbetsledarens rekommendationer så att de inte utgör ett hot.

Aktiviteter förbjudna under arbete med portalkranen:

 • arbeta på enheten utan ett giltigt UDT-beslut, enheten är inoperativ eller ofullständig, till exempel med felaktiga eller skadade selar
 • utföra arbete under påverkan av alkohol eller droger
 • lyfta laster med en vikt större än kranens tillåtna lyftkapacitet
 • lyfta laster utanför enhetens räckvidd
 • lyfta laster som är svetsade, bultade eller frusna till marken
 • transport av last som transporterar människor, över människor eller över deras arbetsstationer
 • lämnar den last som anförtrotts enheten
 • underhåll av enheten under drift och utförande av obehöriga reparationer eller justeringar

Dessa är endast utvalda rekommendationer. Detaljerad information finns i hälso- och säkerhetsinstruktionerna.

Vi bjuder in dig till krankursen på vårt Operators Training Center - ta kranlicensen hos oss!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: